Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

zdjęcie

PROF. I. KOSSOWSKA NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI W ZAGRZEBIU

 W dniach 30 czerwca - 3 lipca 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: „Art and the State in Modern Central Europe (18th-21st Century)” zorganizowana przez Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, w której udział wzięła prof. Irena Kozłowska.

więcej informacji

zdjęcie

PRESTIŻOWE STYPENDIUM DLA JANA W. SIENKIEWICZA

Z dumą informujemy, że Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku, przyznała prof. dr hab. Janowi Wiktorowi Sienkiewiczowi, kierownikowi Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji naszego Wydziału, grant badawczo-naukowy na realizację projektu: "Polski Nowy Jork. Lubomir Tomaszewski i Emocjonaliści". Grant realizowany będzie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w I semestrze roku akademickiego 2021/2022.

więcej informacji

zdjęcie

ZAPRASZAMY DO CSW "ZNAKI CZASU"!

Zapraszamy na wystawę DYPLOM 2020 - wystawę najlepszych dyplomów obronionych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w roku akademickim 2020/2021, prezentowaną w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu w dniach 11.05-06.06.2021 r.

Na wystawie pokazane zostaną prace kilkudziesięciu absolwentów Wydziału, reprezentujące różne podejścia do sztuki: artystyczne, konserwatorskie i badawcze. Prace te są owocem kilkuletniego dojrzewania artystycznego i intelektualnego oraz rezultatem współpracy z merytorycznymi opiekunami. Wystawa jest więc podsumowaniem niełatwej drogi, którą wspólnie podążali studenci i nauczyciele. Jest także momentem, w którym absolwenci zaczynają kroczyć już własnymi ścieżkami.

więcej informacji

zdjęcie

CYKL WYKŁADÓW W RATUSZU STAROMIEJSKIM

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na cykl wykładów prowadzonych przez pracowników i doktorantkę Wydziału Sztuk Pięknych UMK, które odbędą się przy wystawie „Malarstwo niderlandzkie i flamandzkie ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu” prezentowanej w Ratuszu Staromiejskim.
Cykl rozpoczyna się 22 maja 2021 r. i potrwa przez kolejnych 5 tygodni, do 19 czerwca 2021 r. Na wykładzie obowiązuje limit 25 osób. Wydarzenie jest biletowane. Zakup biletów możliwy jest w kasie muzeum lub on-line na https://bilety.muzeum.torun.pl/.

więcej informacji

zdjęcie

KOLEJNA PRESTIŻOWA PUBLIKACJA DRA FRANCISZKA SKIBIŃSKIEGO

Z przyjemnością informujemy o kolejnej prestiżowej publikacji pracownika Wydziału. W wydanej właśnie książce pt. Sculpture in Print 1480-1600 pod redakcją Anne Bloemacher, Mandy Richter i Marzii Faietti znalazł się rozdział autorstwa dr. Franciszka Skibińskiego pt. Sculptures’ Narrativity in Northern Renaissance Prints.

więcej informacji

zdjęcie

WIRTUALNY SPACER PO TORUŃSKICH KOŚCIOŁACH. EFEKTY PROJEKTU NPRH

W ramach projektu NPRH „Inwentarz Sztuki Torunia, Część I: Dziedzictwo sakralne, zespół staromiejski”, realizowanego od 2018 r. na Wydziale Sztuk Pięknych przez zespół pod kierunkiem dr hab. Michała Woźniaka, prof. UMK, powstały pierwsze rozbudowane spacery wirtualne po obu staromiejskich średniowiecznych kościołach, objętych projektem: świątyni pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (dawnym kościele klasztornym franciszkanów): https://heritage.torun.umk.pl/spacer1/ oraz katedrze (dawnej farze) świętojańskiej: https://heritage.torun.umk.pl/spacer2/. Wirtualne zwiedzanie zaopatrzone jest w komentarz naukowy, towarzyszący galerii MegaPIXEL: https://heritage.torun.umk.pl/pl/galleries.

więcej informacji

zdjęcie

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W PRADZE Z UDZIAŁEM PROF. I. DŻURKOWEJ-KOSSOWSKIEJ

W dniach 15-16 kwietnia 2021 r., w trybie zdalnym  odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „The Influence of the Vienna School of Art History II: The 1000th Anniversary of Max Dvořák’s Death”, zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. W debacie uczestniczyło 21 badaczek i badaczy z Czech, Słowacji, Węgier, Polski, Austrii, Słowenii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, a wśród nich prof. Irena Dżurkowa-Kossowska, która wygłosiła referat pt. “The Expressive Theory of Art: Hans Tietze, and the Polish Promoters of National Art”.

więcej informacji

zdjęcie

PROF. I. DŻURKOWA-KOSSOWSKA W JURY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY

Prof. Irena Dżurkowa-Kossowska zasiadała w jury konkursu pt. „Polskie serce pękło. Katyń 1940” skierowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Organizatorem konkursu  była Kancelaria Sejmu, jego inicjatorką Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a przewodniczącym Komitetu Honorowego Prezydent RP Andrzej Duda.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem - wpłynęło w sumie 3628 prac, w tym aż 2579 plastycznych.

więcej informacji

zdjęcie

NOWA PUBLIKACJA W BIBLIOTECE MYŚLI KONSERWATORSKIEJ

W Wydawnictwie Naukowym UMK ukazała się monografia autorstwa prof. Janusza Krawczyka pt. iNazwać, żeby ocalić. Klasycy myśli konserwatorskiej wobec reliktów przeszłości.

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5471azwac-zeby-ocalic-klasycy-mysli-konserwatorskiej-wobec-reliktow-przeszlosci

więcej informacji

zdjęcie

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA PROF. JACKA TYLICKIEGO

Miło nam poinformować, że zarząd największej na świecie firmy aukcjonującej dzieła sztuki - Sotheby's z Londynu, zwrócił się do prof. dr hab. Jacka Tylickiego o pomoc w opracowaniu jednego z dzieł malarskich, aktualnie wystawianego na sprzedaż. Rezultat można obejrzeć na stronie:
https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/tomasso-the-more-a-thing-is-perfect/portrait-of-nikolaus-tritt-von-wilderen-1564.

więcej informacji

zdjęcie

NOWA MONOGRAFIA

Ukazał się I tom nowej monografii pod redakcją Ewy Doleżyńskiej-Sewerniak i Ryszarda Mączyńskiego pt. Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta… (Wydawnictwo Naukowe UMK 2020, ss. 538). Zapraszamy do lektury!

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

PROF. IRENA DŻURKOWA-KOSSOWSKA W RADZIE NAUKOWEJ SERII WYDAWNICZEJ

W marcu 2021 r. prof. Irena Dżurkowa-Kossowska została zaproszona do udziału w Radzie Naukowej nowej serii wydawniczej pt. „Dyskursy sztuki(i)” zainicjowanej w Instytucie Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego. 

więcej informacji

zdjęcie

PROF. IRENA DŻURKOWA-KOSSOWSKA RECENZENTEM ISF

Miło nam poinformować, że prof. Irena Dżurkowa-Kossowska została powołana w dniu 22 lutego 2021 r. do grona recenzentów Israel Science Foundation (ISF), Humanities & Social Sciences.

https://isf.org.il/#/

 

więcej informacji

zdjęcie

Projekt "SZATNIA". Seria wywiadów z artystami

W ramach współpracy Koła Naukowego Studentów Krytyki Artystycznej z Niemiejscem, powstaje cykl wywiadów z artystami biorącymi udział w projekcie SZATNIA.

Rozmów wysłuchać można na kanale YouTube Teka Krytyka LINK, na stronie internetowej Teki Krytyka LINK oraz na facebookowej stronie Koła Naukowego Studentów Krytyki Artystycznej LINK.

więcej informacji

zdjęcie

AUTORSKIE SPOTKANIE Z PROF. J.W. SIENKIEWICZEM

Na Facebooku Instytutu Polonika odbyło się autorskie spotkanie z profesorem Janem Wiktorem Sienkiewiczem, promujące książkę "Polska sztuka na emigracji w londyńskiej kolekcji Matthew Batesona". Spotkanie prowadzone on-line zostało zarejestrowane. Zapraszamy do zapoznania się z relacją!  LINK

więcej informacji

zdjęcie

PUBLIKACJA POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. JERZEGO REMERA

Zapraszamy do lektury książki "Wokół dziedzictwa. Historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40. rocznicę śmierci prof. Jerzego Remera”, wydanej pod redakcją Michała Pszczółkowskiego, Marcina Zdanowskiego i Karoliny Zimnej-Kaweckiej przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu (2020).

 

więcej informacji

zdjęcie

WIZYTA STUDYJNA PROF. J.W. SIENKIEWICZA W ALEKSANDRII I KAIRZE

 W lutym 2021 r. profesor Jan Wiktor Sienkiewicz odbył wizytę studyjną w Muzeum Sztuk Pięknych w Aleksandrii, aleksandryjskim L’Atelier oraz w Kairze. Głównym celem wizyty były rozmowy z dyrektorem Muzeum Sztuk Pięknych w Aleksandrii Alim Saidem oraz przedstawicielami Ambasady RP w Kairze, dotyczące konserwacji i wystawy obrazów polskich żołnierzy-artystów.

Szczegóły spotkania na stronie: https://www.gov.pl/web/egipt/wizyta-prof-jana-wiktora-sienkiewicza-badacza-polskiej-sztuki-na-emigracji-po-1939-r.

więcej informacji

zdjęcie

FILMOWE SPOTKANIA PROF. JANA W. SIENKIEWICZA Z LEONEM PIESOWOCKIM

Zapraszamy na filmowe spotkania prof. Jana Wiktora Sienkiewicza z artystą-żołnierzem Armii Andersa - Leonem Piesowockim.

W niewielkiej francuskiej miejscowości przeprowadzona została pełna wspomnień rozmowa, dzięki której poznajemy losy Leona Piesowockiego i jego inspiracje artystyczne.

Projekt zrealizowany został przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA w ramach cyklu "Historia mówiona". Składa się z dwóch, integralnie ze sobą powiązanych zadań i ma na celu zadokumentowanie samego artysty oraz jego twórczości. Pierwsze działanie obejmowało wykonanie przez prof. Jana Wiktora Sienkiewicza autorskiego raportu wraz z dokumentacją fotograficzną in situ dorobku artystycznego Leona Piesowockiego (dokumentacja archiwaliów dotyczących Grupy 49, a także samodzielnej działalności artysty: rękopisy, maszynopisy, korespondencja, ikonografia oraz inne materiały i dzieła sztuki). Drugie zadanie obejmowało nagranie 6‑godzinnego filmu wywiadu-rzeki przeprowadzonego przez prof. J.W. Sienkiewicza z 94. letnim artystą w jego domu.

Z wynikami pracy prof. Jana Wiktora Sienkiewicza można zapoznać się na stronie Polonijnej Agencji Informacyjnej.

http://pai.media.pl/dzialania/piesowocki/index.php

więcej informacji

zdjęcie

WSPOMNIENIE O ŚP. PROF. WIESŁAWIE JUSZCZAKU

W lutym 2021 r. zmarł prof. Wiesław Juszczak, „koryfeusz” dyscypliny Nauki o sztuce, wybitny humanista zajmujący się nie tylko filozofią, teorią i historią sztuki, ale także antropologią kultury, literaturoznawstwem i filmologią. Jego opracowania z zakresu teorii ornamentu i genealogii mitu mają wymiar pionierski. Postać Profesora Juszczaka zachowamy w pamięci także jako Mentora i Przyjaciela kilku pokoleń historyków sztuki, antropologów i filmoznawców.

Wspominając Pana Profesora, przypominamy dedykowaną Mu Księgę Pamiątkową, która z okazji Jego 80. urodzin ukazała się w jednym jedynym, unikalnym egzemplarzu, a teraz została upubliczniona również w postaci pliku pdf przez koleżanki i kolegów z Instytutu Sztuki PAN.

http://www.ispan.pl/index.php?app=docs&action=get&iid=3386

więcej informacji

zdjęcie

PROF. IRENA KOSSOWSKA NA KONFERENCJI COLLEGE ART ASSOCIATION W USA

 

Prof. Irena Kossowska, jako członkini prestiżowego amerykańskiego stowarzyszenia historyków College Art Association, wzięła udział w 109th CAA Annual Conference zorganizowanej zdalnie w dniach 10-13 lutego 2021 r.

 

więcej informacji

zdjęcie

STYPENDIUM MARSZAŁKA DLA DR EWY DOLEŻYŃSKIEJ-SEWERNIAK

Dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak z Katedry Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji otrzymała stypendium Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie twórczości artystycznej i promocji kultury, jako jedna z 14 osób wyróżnionych w całym regionie. Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

zdjęcie

KSIĄŻKOWA NOWOŚĆ PROF. JANA W. SIENKIEWICZA

Nakładem Towarzystwa Projektów Edukacyjnych i Instytutu Adama Mickiewicza, wydana została książka ŻYDOWSCY ARTYŚCI PLASTYCY W ARMII GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA, której współautorem jest historyk sztuki prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, kierownik Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji UMK i Przewodniczący Komisji Kultury Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

więcej informacji

zdjęcie

STYPENDIUM FULBRIGHT JUNIOR RESEARCH AWARD 2021-2022 DLA EWY SUŁEK

Ewa Sułek, doktorantka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej „Academia Copernicana” oraz Wydziału Sztuk Pięknych (dyscyplina Nauki o Sztuce) otrzymała stypendium Fulbright Junior Research Award 2021-2022. Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

zdjęcie

WAŻNA KSIĄŻKA AUTORSTWA PROF. JANA WIKTORA SIENKIEWICZA

Staraniem Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, ukazała się ważna dla sztuki polskiej na emigracji książka prof. Jana Wiktora Sienkiewicza, Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Krajowej SWP i kierownika Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji UMK, pt. "Polish art in exile in Matthew Bateson's London collection/Polska sztuka na emigracji w londyńskiej kolekcji Mattew Batesona". Zapraszamy do lektury!

Źródło: http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7403&fbclid=IwAR2rpk2F3egFVVftddD80Ftag4aGZxJSt7nbmKsLXW3E4Teq5KGWKtzGX3k

więcej informacji

zdjęcie

ZAGRANICZNE PUBLIKACJE PROF. IRENY KOSSOWSKIEJ

Prof. Irena Kossowska z Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji opublikowała w trzytomowym pokongresowym wydawnictwie International Committee of Art History (CIHA) zatytułowanym „Terms. Proceedings of the 34th World Congress of Art History” (eds. Shao Dazhen, Fan Di’an, LaoZhu (Zhu Qingsheng), Comité International d’Histoire de l’Art, Central Academy of Fine Arts, Peking University, 15-19.09.2016, Beijing: The Commercial Press, 2020), artykuł „Reframing National Identity: Official Art Exhibitions on Tour in Central and Eastern Europe”.
Natomiast w szóstym tomie wydawniczej serii „European Avant-Garde and Modernisms Studies” pt. „Realisms of the Avant-Garde” (eds. Moritz Baßler, Benedikt Hjartarson, Ursula Frohne, David Ayers and Sacha Bru, Berlin: De Gruyter 2020; DOI: https://doi.org/10.1515/9783110637533) ukazał się artykuł autorstwa prof. Kossowskiej „A Quest for a ‘New Man’: Bruno Schulz and Giorgio de Chirico”.

więcej informacji

zdjęcie

WYSOKO PUNKTOWANA PUBLIKACJA DRA FRANCISZKA SKIBIŃSKIEGO

Tuż przed Nowym Rokiem ukazała się monografia Franciszka Skibińskiego pt. "Willem van den Blocke. A Sculptor from the Low Countries in the Baltic Region" (Turnhout, 2020). Książka została opublikowana przez belgijskie wydawnictwo Brepols Publishers, uwzględnione na poziomie II listy wydawnictw naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dla dyscypliny nauki o sztuce oznacza to 200 punków parametrycznych. Jest to pierwsza monografia opublikowana przez pracownika Wydziału Sztuk Pięknych UMK w prestiżowym wydawnictwie naukowym uwzględnionym na ministerialnej liście. Gratulujemy!

więcej informacji

zdjęcie

OCHRONA ZABYTKÓW NA POMORZU I KUJAWACH

Zapraszamy do lektury publikacji „Ochrona Zabytków na Pomorzu i Kujawach w 100. rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce”, wydaną pod redakcją pracowników Katedry Konserwatorstwa – dr Karoliny Zimnej-Kaweckiej i dra Macieja Prarata.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Nowy członek redakcji "Studia Waweliana"

dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK z nową funkcją

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Garść dobrych wiadomości

Przekazujemy Państwu dwie informacje o sukcesach naszych pracowników:

W dniu 15 maja br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Miało ono charakter zdalny i zastąpiło odwołane, pierwotnie planowane na marzec br. zebranie, na którym uczestnicy mieli stawić się osobiście. W trakcie posiedzenia wirtualnie wręczono nominacje członkom-elektom przez Dziekana Wydziału I PAN, prof. dra hab. Andrzeja Buko. Pomiędzy nominowanymi członkami KNoS PAN znalazł się dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Sztuce przy UMK, jedyny toruński przedstawiciel Dyscypliny wybrany do Komitetu w ogólnopolskim glosowaniu.

Gratulujemy!

Organizatorzy konferencji "Inwentaryzacja zabytków w Polsce - dzieje, metody, osiągnięcia"  otrzymali z IS PAN dwa pisma z podziękowaniem za organizację wydarzenia. Oto ich treść skierowana do profesorów M. Woźniaka i Jacka Tylickiego  

Gratulujemy!

więcej informacji

zdjęcie

Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu, czyli....

nowa publikacja.

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs ToMiTo i laureaci z Wydziału Sztuk Pięknych

więcej informacji

zdjęcie

Nowa książka pod redakcją dr Ewy Doleżyńskiej-Sewerniak i dr. hab. Ryszarda Mączyńskiego, prof. UMK.

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją

więcej informacji

zdjęcie

ARCHITEKTURA DREWNIANA W POLSCE - STANDARDY BADAŃ I KONSERWACJI .

Ogólnopolska konferencja naukowa

więcej informacji

zdjęcie

„Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną średniowiecza”

W 2019 roku została zainicjowana nowa seria wydawnicza, „Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną średniowiecza”, pod red. Prof. Moniki Jakubek-Raczkowskiej. Seria poświęcona jest interdyscyplinarnym badaniom nad średniowiecznymi kodeksami rękopiśmiennymi w różnych aspektach. Dotychczas ukazały się dwa tomy:

 

więcej informacji

zdjęcie

"Autoreferencyjność"

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej. Call for papers!

więcej informacji

zdjęcie

Nowe badania

Zespół naukowców z Wydziału Sztuk Pięknych odkrył jeden z najstarszych kościołów w województwie łódzkim.

więcej informacji

zdjęcie

15 Sympozjum TIMS w Berlinie i polskie rozstrzygnięcie na przyszłość

Konferencja w Berlinie. Młyny ciągle mielą.

więcej informacji

zdjęcie

Nowa monografia

Klasztory Chełmińskie i ich księga

więcej informacji

zdjęcie

Projekt Muzea Pamięci

Szanowni Państwo, na stronie projektu wiele się dzieje. Zapraszamy: http://muzeumpamieci.umk.pl

więcej informacji

zdjęcie

Od Porcelisa do Ropsa

Ewelina Bednarz Doiczmanowa i Summer Course Study of the Arts in Flanders

więcej informacji

zdjęcie

Dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK w sprawie obrazu pędzla Bacciarellego.

więcej informacji

Archiwum