Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

zdjęcie

STYPENDIUM FULBRIGHT JUNIOR RESEARCH AWARD 2021-2022 DLA EWY SUŁEK

Ewa Sułek, doktorantka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej „Academia Copernicana” oraz Wydziału Sztuk Pięknych (dyscyplina Nauki o Sztuce) otrzymała stypendium Fulbright Junior Research Award 2021-2022. Serdecznie gratulujemy!
Fulbright Junior Research Award, stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, zostało przyznane na kontynuowanie badań do pracy doktorskiej „Museology and Curatorial Strategies in War-torn Post-Soviet Kyiv”. Celem projektu są badania kijowskich instytucji sztuki współczesnej i ich architektury jako miejsc i form pamięci zbiorowej i kulturowej, oraz przestrzeni przemian postkolonialnych i postsowieckich, przy użyciu teorii postkolonialnych, topofilii oraz fenomenologii architektury. Ewa Sułek jako stypendystka Fulbrighta spędzi cztery miesiące w Ukrainian Research Institute na Uniwersytecie Harvarda.

https://fulbright.edu.pl/laureaci-konkursu-fulbright-junior-research-award-2021-22/

więcej informacji

zdjęcie

WAŻNA KSIĄŻKA AUTORSTWA PROF. JANA WIKTORA SIENKIEWICZA

Staraniem Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, ukazała się ważna dla sztuki polskiej na emigracji książka prof. Jana Wiktora Sienkiewicza, Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Krajowej SWP i kierownika Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji UMK, pt. "Polish art in exile in Matthew Bateson's London collection/Polska sztuka na emigracji w londyńskiej kolekcji Mattew Batesona". Zapraszamy do lektury!

Źródło: http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7403&fbclid=IwAR2rpk2F3egFVVftddD80Ftag4aGZxJSt7nbmKsLXW3E4Teq5KGWKtzGX3k

więcej informacji

zdjęcie

ZAGRANICZNE PUBLIKACJE PROF. IRENY KOSSOWSKIEJ

Prof. Irena Kossowska z Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji opublikowała w trzytomowym pokongresowym wydawnictwie International Committee of Art History (CIHA) zatytułowanym „Terms. Proceedings of the 34th World Congress of Art History” (eds. Shao Dazhen, Fan Di’an, LaoZhu (Zhu Qingsheng), Comité International d’Histoire de l’Art, Central Academy of Fine Arts, Peking University, 15-19.09.2016, Beijing: The Commercial Press, 2020), artykuł „Reframing National Identity: Official Art Exhibitions on Tour in Central and Eastern Europe”.
Natomiast w szóstym tomie wydawniczej serii „European Avant-Garde and Modernisms Studies” pt. „Realisms of the Avant-Garde” (eds. Moritz Baßler, Benedikt Hjartarson, Ursula Frohne, David Ayers and Sacha Bru, Berlin: De Gruyter 2020; DOI: https://doi.org/10.1515/9783110637533) ukazał się artykuł autorstwa prof. Kossowskiej „A Quest for a ‘New Man’: Bruno Schulz and Giorgio de Chirico”.

więcej informacji

zdjęcie

WYSOKO PUNKTOWANA PUBLIKACJA DRA FRANCISZKA SKIBIŃSKIEGO

Tuż przed Nowym Rokiem ukazała się monografia Franciszka Skibińskiego pt. "Willem van den Blocke. A Sculptor from the Low Countries in the Baltic Region" (Turnhout, 2020). Książka została opublikowana przez belgijskie wydawnictwo Brepols Publishers, uwzględnione na poziomie II listy wydawnictw naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dla dyscypliny nauki o sztuce oznacza to 300 punków parametrycznych. Jest to pierwsza monografia opublikowana przez pracownika Wydziału Sztuk Pięknych UMK w prestiżowym wydawnictwie naukowym uwzględnionym na ministerialnej liście. Gratulujemy!

więcej informacji

zdjęcie

Ochrona zabytków na Pomorzu i Kujawach

Zapraszamy do lektury publikacji „Ochrona Zabytków na Pomorzu i Kujawach w 100. rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce”, wydaną pod redakcją pracowników Katedry Konserwatorstwa – dr Karoliny Zimnej-Kaweckiej i dra Macieja Prarata.

To publikacja pokonferencyjna składająca się z sześciu związanych ze sobą rozdziałów podsumowujących historię rozwoju służby ochrony zabytków oraz ukazujących współczesne wyzwania przed nią stojące.

Książka została w całości sfinansowana ze środków Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Publikacja dostępna także w Repozytorium UMK https://repozytorium.umk.pl/handle/item/6437

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Nowy członek redakcji "Studia Waweliana"

dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK z nową funkcją

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Garść dobrych wiadomości

Przekazujemy Państwu dwie informacje o sukcesach naszych pracowników:

W dniu 15 maja br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Miało ono charakter zdalny i zastąpiło odwołane, pierwotnie planowane na marzec br. zebranie, na którym uczestnicy mieli stawić się osobiście. W trakcie posiedzenia wirtualnie wręczono nominacje członkom-elektom przez Dziekana Wydziału I PAN, prof. dra hab. Andrzeja Buko. Pomiędzy nominowanymi członkami KNoS PAN znalazł się dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Sztuce przy UMK, jedyny toruński przedstawiciel Dyscypliny wybrany do Komitetu w ogólnopolskim glosowaniu.

Gratulujemy!

Organizatorzy konferencji "Inwentaryzacja zabytków w Polsce - dzieje, metody, osiągnięcia"  otrzymali z IS PAN dwa pisma z podziękowaniem za organizację wydarzenia. Oto ich treść skierowana do profesorów M. Woźniaka i Jacka Tylickiego  

Gratulujemy!

więcej informacji

zdjęcie

Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu, czyli....

nowa publikacja.

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs ToMiTo i laureaci z Wydziału Sztuk Pięknych

więcej informacji

zdjęcie

Nowa książka pod redakcją dr Ewy Doleżyńskiej-Sewerniak i dr. hab. Ryszarda Mączyńskiego, prof. UMK.

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją

więcej informacji

zdjęcie

ARCHITEKTURA DREWNIANA W POLSCE - STANDARDY BADAŃ I KONSERWACJI .

Ogólnopolska konferencja naukowa

więcej informacji

zdjęcie

„Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną średniowiecza”

W 2019 roku została zainicjowana nowa seria wydawnicza, „Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną średniowiecza”, pod red. Prof. Moniki Jakubek-Raczkowskiej. Seria poświęcona jest interdyscyplinarnym badaniom nad średniowiecznymi kodeksami rękopiśmiennymi w różnych aspektach. Dotychczas ukazały się dwa tomy:

 

więcej informacji

zdjęcie

"Autoreferencyjność"

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej. Call for papers!

więcej informacji

zdjęcie

Nowe badania

Zespół naukowców z Wydziału Sztuk Pięknych odkrył jeden z najstarszych kościołów w województwie łódzkim.

więcej informacji

zdjęcie

15 Sympozjum TIMS w Berlinie i polskie rozstrzygnięcie na przyszłość

Konferencja w Berlinie. Młyny ciągle mielą.

więcej informacji

zdjęcie

Nowa monografia

Klasztory Chełmińskie i ich księga

więcej informacji

zdjęcie

Projekt Muzea Pamięci

Szanowni Państwo, na stronie projektu wiele się dzieje. Zapraszamy: http://muzeumpamieci.umk.pl

więcej informacji

zdjęcie

Od Porcelisa do Ropsa

Ewelina Bednarz Doiczmanowa i Summer Course Study of the Arts in Flanders

więcej informacji

zdjęcie

Dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK w sprawie obrazu pędzla Bacciarellego.

więcej informacji

Archiwum