Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

„Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną średniowiecza”

W 2019 roku została zainicjowana nowa seria wydawnicza, „Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną średniowiecza”, pod red. Prof. Moniki Jakubek-Raczkowskiej. Seria poświęcona jest interdyscyplinarnym badaniom nad średniowiecznymi kodeksami rękopiśmiennymi w różnych aspektach. Dotychczas ukazały się dwa tomy:

 

  1. 1

Pelpliński graduał L13. Dzieło – badania – konserwacja, red. Juliusz Raczkowski i Monika Jakubek-Raczkowska, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019, ss. 304, ISBN: 978-83-231-4206-5.Monografia jednego z najcenniejszych dzieł księgozbioru pelplińskiego i jednego z najistotniejszych zabytków rękopiśmiennej spuścizny pocysterskiej w Polsce jest dziełem  wieloautorskim, napisanym przy zasadniczym udziale pracowników i doktorantów naszego Wydziału: dr Jolanty Czuczko, prof. Moniki Jakubek-Raczkowskiej, dr Doroty Jutrzenki-Supryn, Mateusza Marszałkowskiego, prof. Juliusza Raczkowskiego i dr hab. Mirosława Wachowiaka. Studium jest efektem prac badawczo-konserwatorskich i digitalizacyjnych z lat 2014–2016, rozpoczętych w ramach projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego koordynatorem był prof. Juliusz Raczkowski. Zrąb prac badawczych wykonali pracownicy naszego Wydziału, konserwacja-restauracja dzieła została przeprowadzona przez konserwatorów z ówczesnego Zakładu (dzisiejszej katedry) Konserwacji Papieru i Skóry UMK.

 

  1. 2

Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych, red. Monika Jakubek-Raczkowska, Marta Czyżak, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019, ss. 404, ISBN 978-83-231-4291-1. Książka gromadzi 18 specjalistycznych artykułów naukowych z zakresu historii, kodykologii, historii sztuki i zabytkoznawstwa, autorstwa badaczy z kilku ośrodków naukowych (PAN w Warszawie, Biblioteka Narodowa, Biblioteki Uniwersyteckie w Poznaniu i Toruniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, UMK). Teksty uporządkowano w 4 działach – Textus. Studia nad zawartością kodeksów rękopiśmiennych; Liber. Struktura i funkcje kodeksów rękopiśmiennych w ujęciu monograficznym; Pictura. Średniowieczna księga iluminowana oraz Codex. Średniowieczna księga rękopiśmienna w aspekcie historycznego trwania. Zbiór tych prac, pokłosie dwóch konferencji z serii Textus et pictura (2017 i 2018), zorganizowanych przez nasz Wydział w współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu,  jest reprezentatywny dla interdyscyplinarnej problematyki badań kodykologciznych – kodeks wyłania się z niego jako punkt odniesienia dla wielu dyscyplin, bezpośredni przedmiot badań lub cenne, pośrednie źródło: zwłaszcza do studiów natury historycznej i badań specjalistycznych (np. zakresie oprawoznawstwa, kostiumologii, konserwatorstwa).

Obie publikacje dostępne w księgarni internetowej Wydawnictwa Naukowego UM

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/4994/pelplinski-gradual-l13-dzielo-badania-konserwacja

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5110/textus-et-pictura-sredniowieczny-kodeks-rekopismienny-jako-nosnik-tresci-znaczen-i-wartosci-artystycznych

pozostałe wiadomości