Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Rada Naukowa Dyscypliny

Rada Dyscypliny Nauki o Sztuce

kontakt: dnos@umk.pl

terminarz posiedzeń

 1. dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska
 3. prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz
 4. dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK
 5. dr hab. Anna Błażejewska, prof. UMK
 6. dr hab. Heinrich Boesten-Stengel, prof. UMK
 7. dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK
 8. dr hab. Kamińska-Jones Dorota, prof. UMK
 9. dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK
 10. dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK
 11. dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK
 12. dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK
 13. dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK
 14. dr hab. Marcin Jaworski
 15. dr Sebastian Dudzik
 16. dr Franciszek Skibiński
 17. dr Karolina Zimna-Kawecka
 18. mgr inż. arch. Beata Piaskowska
 19. mgr Tomasz Kowalski – doktorant

Członkowie z głosem doradczym:

 1. prof. dr hab. Elżbieta Basiul – Dziekan WSP
 2. prof. dr hab. Jerzy Malinowski
 3. dr hab. Woźniak Michał, prof. UMK
 4. dr Janusz Gierlasiński – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”