Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Rada Naukowa Dyscypliny

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Sztuce

 1. dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska
 3. prof. dr hab. Tomasz de Rosset
 4. prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz
 5. prof. dr hab. Tomasz Ważny
 6. dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK
 7. dr hab. Anna Błażejewska, prof. UMK
 8. dr hab. Heinrich Boesten-Stengel, prof. UMK
 9. dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK
 10. dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK
 11. dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof. UMK
 12. dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK
 13. dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK
 14. dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK
 15. dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK
 16. dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK
 17. dr hab. Ulrich Schaaf, prof. UMK
 18. dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK
 19. dr Sebastian Dudzik
 20. dr Franciszek Skibiński
 21. dr Karolina Zimna-Kawecka
 22. mgr inż. arch. Beata Piaskowska
 23. mgr Magdalena Dembek – doktorant

Członkowie z głosem doradczym:

 1. dr hab. Woźniak Michał, prof. UMK
 2. dr Janusz Gierlasiński – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 3. Anna Prendke – przedstawicielka Samorządu Studenckiego
 4. Lena Rydelska – przedstawiciel Samorządu Studenckiego