Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Rada Naukowa Dyscypliny

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Sztuce

 1. dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska
 3. prof. dr hab. Tomasz de Rosset
 4. prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz
 5. prof. dr hab. Tomasz Ważny
 6. dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK
 7. dr hab. Anna Błażejewska, prof. UMK
 8. dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK
 9. dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK
 10. dr hab. Dorota Kamińska-Jones, prof. UMK
 11. dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK
 12. dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK
 13. dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK
 14. dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK
 15. dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK
 16. dr hab. Ulrich Schaaf, prof. UMK
 17. dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK
 18. dr Sebastian Dudzik
 19. dr Franciszek Skibiński
 20. dr Karolina Zimna-Kawecka
 21. mgr inż. arch. Beata Piaskowska
 22. mgr Magdalena Dembek – doktorant

Członkowie z głosem doradczym:

 1. dr hab. Woźniak Michał, prof. UMK
 2. dr Janusz Gierlasiński – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 3. Anna Prendke – przedstawicielka Samorządu Studenckiego
 4. Lena Rydelska – przedstawiciel Samorządu Studenckiego