Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Rada Naukowa Dyscypliny

Rada Dyscypliny Nauki o Sztuce

kontakt: dnos@umk.pl

terminarz posiedzeń

 1. dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK – Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz
 3. dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK
 4. dr hab. Anna Błażejewska, prof. UMK
 5. dr hab. Heinrich Boesten-Stengel, prof. UMK
 6. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska, prof. UMK
 7. dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK
 8. dr hab. Kamińska-Jones Dorota, prof. UMK
 9. dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK
 10. dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK
 11. dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK
 12. dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK
 13. dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK
 14. dr Sebastian Dudzik
 15. dr Franciszek Skibiński
 16. dr Karolina Zimna-Kawecka
 17. mgr inż. arch. Beata Piaskowska
 18. mgr Tomasz Kowalski – doktorant

Członkowie z głosem doradczym:

 1. prof. dr hab. Elżbieta Basiul – Dziekan WSP
 2. prof. dr hab. Jerzy Malinowski
 3. dr hab. Woźniak Michał, prof. UMK
 4. dr Janusz Gierlasiński – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”