ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

O Dyscyplinie

Katedry tworzące Dyscyplinę Nauki o Sztuce to pięć jednostek naukowych prowadzących badania w bardzo różnym zakresie. Dotyczą one sztuki europejskiej (głównie od średniowiecznej do sztuki współczesnej) i pozaeuropejskiej. Ich aktywność naukowa koncentruje się przy tym na sztuce Europy Środkowej i sztuce artystów tworzących poza Polską, na emigracji, ujmując często dorobek twórczy w kontekście szeroko pojętej kultury europejskiej i światowej.

Pracownicy katedr zaangażowani są obecnie w realizację projektów badawczych obejmujących inwentaryzację zabytków Torunia oraz projekt dotyczący muzeów polskich (Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 r.: wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej) Naukowcy zajmują się inwentaryzacją, przygotowywaniem dokumentacji i projektów konserwatorskich. Prowadzą badania i nadzory konserwatorskie. Kształcą krytyków artystycznych, przygotowując do krytyczno-artystycznego interpretowania dzieł sztuki, kultury artystycznej oraz myśli artystycznej z globalnej perspektywy.

Katedry zajmują się także szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego we wszystkich możliwych aspektach. Ich wyjątkowość wynika z połączenia wiedzy i doświadczeń wielu wąsko wyspecjalizowanych badaczy, koncentrujących się na kompleksowym rozwiązywaniu problemów związanych  z  ochroną zabytków. Katedry prowadzą też interdyscyplinarne badania rozwijające teorię oraz praktyczne działania służące  ochronie dziedzictwa kulturowego. Zajmują się kształceniem studentów w ramach sześciu specjalności, na stacjonarnych studiach licencjackich, magisterskich, a także podyplomowych, umożliwiając ponadto zdobywanie wyższych stopni i tytułów naukowych.

Pracownicy Katedr utrzymują stały kontakt z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, zajmującymi się podobną problematyką, organizacja i udział w konferencjach, niezwykle ożywiona wymiana na poziomie studentów i pracowników sprawiają, że działania Katedr są silnie osadzone w realiach międzynarodowych.  Szczególnie bliska współpraca łączy wszystkie Katedry z ośrodkami naukowymi w Niemczech, we Francji, w Czechach, na Słowacji, Ukrainie, w Macedonii, we Włoszech, a także z Egiptem, Japonia i Chinami. Pracownicy wykonują ekspertyzy dla wielu instytucji w kraju i za granicą (np. UNESCO) i są powoływani do licznych zespołów doradczych, samodzielnie lub z innymi instytucjami realizują  prestiżowe, często wysokobudżetowe projekty badawcze. Pracownicy naukowi Katedr od lat współpracują z  muzeami, związkami wyznaniowymi, galeriami i kolekcjonerami. Wysoko wykwalifikowani pracownicy wchodzą w skład wielu znaczących gremiów, sprawują nadzory jako rzeczoznawcy Katedry Dyscypliny Nauk o Sztuce są integralną Wydziału Sztuk Pięknych UMK, który uzyskał najwyższą ocenę w polskim szkolnictwie wyższym: kategorię A+.