Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

ZAGRANICZNA PUBLIKACJA PROF. DR HAB. IRENY DŻURKOWEJ-KOSSOWSKIEJ

Zdjęcie ilustracyjne

We wrześniu 2022 r., w prestiżowym wydawnictwie Routledge Taylor & Francis Group, ukaże się zbiorowa monografia pt. "State Construction and Art in East Central Europe, 1918-2018", której współredaktorką i współautorką jest prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska.

Na publikację składają się artykuły historyków sztuki i literatury, muzealników, krytyków sztuki i wystawienników wywodzących się z centrów kulturowych w 18 krajach środkowo-wschodnioeuropejskiego regionu oraz Australii i Stanów Zjednoczonych. Tematyka książki obejmuje szeroki rejestr zagadnień dotyczących złożonych relacji między państwem, jego instytucjami i polityką kulturalną a środowiskami twórców i sceną artystyczną w Europie Środkowej i Wschodniej w trzech zasadniczych okresach historycznych: latach I wojny światowej i międzywojennych dekadach, erze bloku wschodniego i radzieckiej dominacji w regionie oraz okresie transformacji polityczno-gospodarczej i kulturowej po obaleniu muru berlińskiego. Ramę chronologiczną publikacji zamyka rok 2018, będący symboliczną cezurą stulecia, które upłynęło od upadku imperialistycznej polityki carskiej Rosji, Monarchii Austro-Węgierskiej i II Rzeszy Niemieckiej po czas emancypacji, wolności politycznej i ekonomicznego awansu krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Obecnie książkę można zakupić na stronie https://www.routledge.com/State-Construction-and-Art-in-East-Central-Europe-1918-2018/Chmielewska-Kossowska-Lachowski/p/book/9781032195872 z 20% rabatem, wpisując przy zamówieniu kod FLA22.

Więcej o publikacji: https://www.routledge.com/Routledge-Research-in-Art-History/book-series/RRAH.

pozostałe wiadomości