Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

ROZDZIAŁ IRENY KOSSOWSKIEJ W MIĘDZYNARODOWEJ PUBLIKACJI

Zdjęcie ilustracyjne
Okładka monografii "Art and the State in Modern Central Europe (18th-21st Century)"

Prof. dr hab. Irena Kossowska opublikowała rozdział pt. “The Strategy of Self-Presentation: The 1930s Official Exhibitions of Austrian and Hungarian Art in Warsaw” w zbiorowej monografii nt. Art and the State in Modern Central Europe (18th – 21st Century), która ukazała się w Zagrzebiu dzięki współpracy wydawnictwa Croatia FF-press i Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. Publikacja została zredagowana przez Josipa Alviža, Dragana Damjanovića, Jasminy Nestić, oraz Jeremy’ego F. Waltona (ISBN: 978-953-379-048-0).

Monografia jest efektem międzynarodowej konferencji, która odbyła się na uniwersytecie w Zagrzebiu na przełomie czerwca i lipca 2021 r. Debata poświęcona była złożonym relacjom pomiędzy instytucjami państwa a artystyczną sceną w poszczególnych krajach tego geopolitycznego obszaru, który w różnych okresach XX w. określano i obecnie określamy mianem Europy Środkowej. Niemniej jednak rama chronologiczna dyskusji była znacznie szersza, gdyż sięgała wstecz do wieku XVIII. Taka też jest zawartość tematyczna książki przedstawiającej w wieloaspektowy sposób zagadnienia z zakresu polityki kulturalnej, wystawiennictwa, muzealnictwa, sztuki oficjalnej i indywidualnej twórczości artystów powiązanych z aparatem władzy bądź kontestujących rządowe strategie kulturalne.

pozostałe wiadomości