Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

KRYTYKA ARTYSTYCZNA Z CERTYFIKATEM AKREDYTACYJNYM

Zdjęcie ilustracyjne

Prowadzony na naszym Wydziale kierunek Krytyka artystyczna znalazł się na liście rankingowej kierunków i specjalności studiów wyróżnionych w tegorocznej, 7. edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością", uzyskując Certyfikat Akredytacyjny "Studia z Przyszłością" 2022 (organizatorem merytorycznym konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego).

To szczególnie dobra wiadomość dla obecnych i przyszłych studentów Krytyki artystycznej oraz absolwentów tego kierunku. Doceniono bowiem, że kierunek zapewnia możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy oraz realizowany jest w oparciu o nowoczesny i innowacyjny program studiów, z udziałem wykwalifikowanej kadry akademickiej.
Uroczystość wręczenia Certyfikatów Akredytacyjnych "Studia z Przyszłością" odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2022 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

pozostałe wiadomości