Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

AUTORSKIE SPOTKANIE Z PROF. J.W. SIENKIEWICZEM

Zdjęcie ilustracyjne
Źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/InstytutPolonika

Na Facebooku Instytutu Polonika odbyło się autorskie spotkanie z profesorem Janem Wiktorem Sienkiewiczem, promujące książkę "Polska sztuka na emigracji w londyńskiej kolekcji Matthew Batesona". Spotkanie prowadzone on-line zostało zarejestrowane. Zapraszamy do zapoznania się z relacją!  LINK

 
Podczas rozmowy przyjrzymy się Londynowi - miastu które po zakończeniu drugiej wojny światowej dość szybko stało się prężnym ośrodkiem polskiej sztuki. Na skutek objęcia władzy w Polsce przez komunistów liczna grupa artystów, nie godząc się z tym faktem i obawiając się represji, nie powróciła do ojczyzny. W efekcie powojenna polska twórczość plastyczna rozwijała się w dwóch różnych nurtach, w kraju – gdzie dość szybko, w myśl doktryny socrealizmu, nowa władza wprowadziła odgórne reguły zarządzania sztuką – oraz poza jego granicami. Omówimy najsłynniejszych twórców emigracyjnych i ich dzieła, które znalazły się w książce, spróbujemy także wskazać elementy charakterystyczne dla polskiej sztuki emigracyjnej w Wielkiej Brytanii lat 60. i 70.
 

pozostałe wiadomości