Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

PUBLIKACJA POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. JERZEGO REMERA

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do lektury książki "Wokół dziedzictwa. Historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40. rocznicę śmierci prof. Jerzego Remera”, wydanej pod redakcją Michała Pszczółkowskiego, Marcina Zdanowskiego i Karoliny Zimnej-Kaweckiej przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu (2020).

 

Publikacja jest pokłosiem konferencji zorganizowanej w listopadzie 2019 r. dla uczczenia pamięci jednego z współzałożycieli naszego Wydziału i współtwórcy toruńskiej szkoły konserwatorskiej – prof. Jerzego Remera. Współorganizowały ją Oddziały Toruńskie Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Muzeum Okręgowe i Wydział Sztuk Pięknych.

Opublikowane artykuły podzielono na cztery bloki: „Jerzy Remer – życie i dzieło”, „Dzieje konserwatorstwa i muzealnictwa”, „Przypadki konserwatorskie” oraz „Współczesne problemy muzealnictwa i ochrony zabytków”. Publikacja współfinansowana przez Wydział Sztuk Pięknych jest już w zbiorach naszej wydziałowej Biblioteki.

pozostałe wiadomości