Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

WYKŁAD DR. HAB. JULIUSZA RACZKOWSKIEGO, PROF. UMK

Zdjęcie ilustracyjne

15 grudnia we Wrocławiu na zaproszenie Wrocławskiego Oddziału SHS oraz Instytutu Historii Sztuki UWr, dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK, wygłosił wykład pt. "Nowoczesne metody i narzędzia w pracach inwentaryzacyjno-dokumentacyjnych przy prowadzeniu badań podstawowych".

Prezentacja dotyczyła potencjału nowoczesnych metod i narzędzi przydatnych przy identyfikacji materiału, rozpoznania techniki wykonania, analizy warstw malarskich, rozpoznania struktur podziemnych itd., a także nowych możliwości dokumentacji, jakie zastosowane zostały m.in. w realizacji projektu Inwentarz Sztuki Torunia.

pozostałe wiadomości