Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

SPOTKANIE WOKÓŁ KSIĄŻKI "(NIE)CHCIANA TOŻSAMOŚĆ"

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy 31.05.2023 (środa) na godz. 18.00 na spotkanie wokół książki „(Nie)chciana tożsamość”, które odbędzie się w Galerii Sztuki WOZOWNIA. W spotkaniu uczestniczą pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych: dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka oraz dr Filip Pręgowski.

Prowadzącą spotkanie jest Katarzyna Lewandowska. Formuła spotkania zakłada krótkie wprowadzenie do tematu Innego/Innej, wykłady zaproszonych osób, których teksty znalazły się w publikacji oraz rozmowę-wymianę z publicznością.

W ramach spotkania odbędą się dwie prezentacje:

/ Magdalena Maciudzińska-Kamczycka: „OdTWARZanie tożsamości i inne (nie)chciane zabiegi Yocheved Weinfeld i Jacka Staniszewskiego”

/ Filip Pręgowski: „Blackface. Współczesna sztuka amerykańska wobec stereotypów na temat czarnej tożsamości”.

Książka „(Nie)chciana tożsamość” została wydana w 2023 r. przez Wydawnictwo Naukowe UMK, jako druga odsłona publikacji o tym samym tytule z 2016 r.  Obydwie stanowią podsumowanie naukowo-artystyczno-aktywistyczych konferencji i działań, które dotyczyły szeroko rozumianego wykluczenia. Drugi tom publikacji jawi się jako ważny i śmiały głos w kontekście dyskusji toczących się obecnie w humanistyce. Całość dotyczy wielorakich procesów konstruowania tożsamości, tego Innego/Innej, często obcego, który_a nie ma mandatu patriarchalnego i homogenicznego kulturowo społeczeństwa, a domaga się własnej reprezentacji w przestrzeni wizualnej i tekstach kultury. Problemy „tabuizowanej” przeszłości, uchodźstwa, odrzucenia i wstydu, treści zaległych w podświadomości, często powiązanych z wykluczeniem ze względu na odmienność etniczną, płciową, religijną czy narodową, tworzą trzon dyskusji teoretycznych, artystycznych i aktywistycznych. Zawarte w tomie artykuły to przede wszystkim historie, które wskazują na dokonane unieważnienia zarówno w sferze realnej, jak i symbolicznej. Ich intensywność (ale i bezwzględność przekazu) jest niezbędna, by mogły wybrzmieć tak mocno i tak głośno, jak to tylko możliwe.

Z opisem książki oraz spisem treści można zapoznać się na stronie wydawnictwa: https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5890/niechciana-tozsamosc-tom-2.

-----------

KATARZYNA LEWANDOWSKA – historyczka sztuki, feministka, kuratorka, aktywistka, działaczka na rzecz praw osób wykluczonych i poza-ludzkich. W swoich badaniach skupia się na poszukiwaniu cielesności w sztuce współczesnej, korzystając z intersekcjonalnej strategii feministycznej. Zainteresowana jest sztuką zaangażowaną i totalną, która wchodzi w krytyczny dyskurs z władzą – w szerokim tego słowa znaczeniu. Zajmuje się także motywami kobiecości w sztuce tybetańskiej. Autorka wielu wystaw oraz cyklu wystaw. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, obecnie zawodowo związana z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, poprzednio pracowała w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu oraz w Gender Studies w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu.

MAGDALENA MACIUDZIŃSKA-KAMCZYCKA – pracuje w Katedrze Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Studia magisterskie i doktoranckie ukończyła w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu. Zajmuje się głównie reprezentacją judaizmu w czasach starożytnych, a także współczesną kulturą wizualną z perspektywy feministycznej i badań nad kraj-obrazem. Autorka monografii „Żydzi i judaizm w zwierciadle sztuki antycznej” (2014), współredaktorka m.in. dwóch tomów „(Nie)chcianej tożsamości” (2016, 2023).

FILIP PRĘGOWSKI – adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zajmuje się historią i teorią sztuki, badaniem dyskursu artystycznego i historią krytyki artystycznej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na sztuce brytyjskiej i amerykańskiej XX i XXI wieku. Autor książek „Francis Bacon. Metamorfozy obrazu” (Warszawa 2011), „The Pictures Generation. Sztuka i krytyka w czasach przełomu” (Toruń 2022) oraz artykułów naukowych, a także publikacji o sztuce o charakterze popularyzatorskim. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA oraz Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.

pozostałe wiadomości