Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

JOANNA KUCHARZEWSKA PRZEWODNICZĄCĄ RADY MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ

Zdjęcie ilustracyjne

Burmistrz Miasta Chełmna powołał na okres 4 lat Radę Muzeum Ziemi Chełmińskiej, której członkowie spośród swojego grona wybrali dr hab. Joannę Kucharzewską, prof. UMK na przewodniczącą Rady Muzealnej.

W skład rady weszli:

- dr hab. Marek Zieliński, prof. UKW – dziekan Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jako przedstawiciel wskazany przez burmistrza Miasta Chełmna,

- dr Krzysztof  Nierzwicki – dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako przedstawiciel wskazany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Walentego FIałka w Chełmnie,

- dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK – dziekan Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako przedstawicielka wskazana przez dyrektora Muzeum Ziemi Chełmińskiej,

- Marcin Zdanowski – kierownik działu promocji Muzeum Okręgowego w Toruniu jako przedstawiciel wskazany przez Fundację Muzeum Ziemi Chełmińskiej,

- Marek Motylewski – Technical and Marketing Manager firmy Mondi Świecie S.A jako przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego wskazany przez Chełmiński Dom Kultury.

W dniu 14 lipca 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Muzeum Ziemi Chełmińskiej, podczas którego przyjęto sprawozdanie merytoryczne z działalności MZCh za 2022 rok oraz zatwierdzono regulamin Rady.

Na zdjęciu od lewej w pierwszym rzędzie: Marek Motylewski, Marcin Zdanowski, Joanna Kucharzewska, Krzysztof  Nierzwicki, Adam Jendryczka, w tylnym rzędzie: Marek Zieliński.

pozostałe wiadomości