Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

ZAPROSZENIE NA OBRADY KONFERENCJI "SZTUKA AMERYKAŃSKA XX I XXI WIEKU..."

Zdjęcie ilustracyjne

Organizatorzy międzynarodowej konferencji naukowej „Sztuka amerykańska XX i XXI wieku oraz polsko-amerykańskie relacje artystyczne", zapraszają wszystkich chętnych do wysłuchania konferencyjnych wystąpień. Konferencja odbywa się w dniach 10-12 października 2023 r. w Toruniu w Kinie Centrum CSW "Znaki Czasu" w Toruniu. Pełen program konferencji dostępny jest w PDF_Program. Zapraszamy również do zapoznania się z zeszytem abstraktów - PDF_Abstrakty. Wstęp na obrady wolny!

Prelegenci przedstawią polskie badania nad sztuką amerykańską od Armory Show 1913 roku do współczesności, a także nad związkami sztuki polskiej i amerykańskiej. Jej zakres obejmuje malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę, architekturę, fotografię, performance i happening oraz sztukę nowych mediów. Do szczególnie istotnych dla polskich artystów i badaczy zagadnień sztuki Stanów Zjednoczonych należą: recepcja awangardy europejskiej, amerykańscy artyści w środowiskach europejskiej awangardy, emigracja europejskich artystów do Stanów Zjednoczonych, środowiska artystyczne Nowego Jorku, Chicago, San Francisco, ekspresjonizm abstrakcyjny, modernizm, konceptualizm, film jako medium, postmodernizm przełomu XX i XXI wieku, nowe media w sztuce amerykańskiej. Przedmiotem wystąpień jest także twórczość polskich artystów i działalność polskich instytucji w Stanach Zjednoczonych, wymiana wystaw oraz relacje pomiędzy sztuką polską i amerykańską. Istotnym obszarem tematycznym konferencji są zagadnienia teorii sztuki i krytyki artystycznej, życia artystycznego oraz muzeów i instytucji sztuki.

Organizatorzy: Polski Instytut Badań nad Sztuką Świata, Wydział Sztuk Pięknych UMK, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.

Komitet Organizacyjny: dr Katarzyna Cytlak, dr Małgorzata Geron, prof. Jerzy Malinowski, dr hab. Filip Pręgowski.

Konferencji towarzyszy wystawa „us & U.S. Inspiracje”, prezentowana w przestrzeni przed Kinem Centrum w dniach 9-16 października 2023 r.  Więcej o wystawie piszemy TU.

pozostałe wiadomości