Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

NABÓR ZGŁOSZEŃ NA KONFERENCJĘ "MIASTO (Z)LITER..."

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Miasto (z) liter – typografia i liternictwo w przestrzeni publicznej". Sesja, współorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji Wydziału Sztuk Pięknych UMK, odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2023 roku w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie propozycji referatów do 29 października 2023 roku na adres: miastozliter@gmail.com. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, afiliację, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, tytuł referatu i krótkie streszczenie wystąpienia (maks. 300 słów).

Opłata konferencyjna dla prelegentów, obejmująca koszt przerw kawowych i dofinansowania publikacji pokonferencyjnej, wynosi 150 zł. Teksty, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w punktowanym tomie pokonferencyjnym w 2024 roku (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika).

Komitet organizacyjny: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka (Katedra Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Emilia Ziółkowska-Ganc (Katedra Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Natalia Cieślak (Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu).

Szczegółowe informacje na stronie: https://wozownia.pl/miasto-z-liter/

pozostałe wiadomości