Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

J.W. SIENKIEWICZ KURATOREM PROJEKTU "ANTIQUE GAMES" NA NORDART 2023

Zdjęcie ilustracyjne
Źródło zdjęć: http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=8442

3 czerwca 2023 roku w niemieckim Büdelsdorfie, na wystawie światowej sztuki współczesnej NordArt 2023, zaprezentowany został Projekt Specjalny pt. "Antique games" Michała Jackowskiego - wybitnego rzeźbiarza polskiego młodego pokolenia (laureata Nagrody Publiczności NordArt 2022) zrealizowany pod kuratorską opieką prof. dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza.

"Antique Games" stanowi próbę wizualnego opisu współczesnej kultury, zdominowanej przez konsumeryzm (czy konsumpcjonizm), powiązany z utylitarystycznym podejściem do świata i hedonistycznym materializmem, rodzącym w konsekwencji pełzający za nim nihilizm. Dzieła prezentowane na Nord Art 2023 wpisują się w postmodernistyczną grę/zabawę rzeźbiarza, bawiącego się formami antycznymi, jak i zaczerpniętymi ze światowej dwudziestowiecznej kultury popularnej. Są rodzajem zaklętego w artystyczną formę moralitetu – poprzez który artysta zadaje pytania o uniwersalne wartości i prawa.

 
Artysta wciąga odbiorcę w poszukiwanie drogi do moralności, jako formalnego zespołu norm i praw, ale także akcentuje znaczenie autonomii osoby/człowieka jako wartości aksjologicznej. Inspiracją dla autorskiego konceptu - „przesłania” treściowego Pawilonu Michała Jackowskiego, była grupa sześciu posągów autorstwa Michała Anioła Buonarrotiego, wykonanych w XVI wieku do projektowanego grobowca Juliusza II. Cztery „niedokończone” (non finto) marmurowe rzeźby „Jeńców” autorstwa Buonarottiego, w których męskie akty zaledwie wyłaniają się z brył białego marmuru kararyjskiego, powstałe około 1525-1530, eksponowane w Galleria dell'Accademia we Florencji, interpretowane są przez krytyków sztuki (z powodu na ich rzeźbiarskie opracowania), jako świadoma forma ekspresji artystycznej. Najsilniej jednak – na treściowe przesłanie projektu Jackowskiego prezentowanego na NordArt 2023, oddziałały dwie inne rzeźby Michała Anioła, pochodzące z około 1513 roku: „Umierający Jeniec” i „Zbuntowany jeniec” - znajdujące się obecnie w paryskim Luwrze. Polski artysta, łącząc rzeźby ulokowane w trzech amfiladowo zakomponowanych wnętrzach budowli wykonanej na wzór greckiej świątyni z multimedialnymi projekcjami w metopach fryzu i w niszy zamykającej ostatnią jej salę, stworzył narrację niezwykle spójną, proponującą ironiczną grę w odczytywanie tradycyjnych mitów jako metafor nawiązujących do współczesnego konsumeryzmu. Michał Jackowski proponuje współczesnemu - ponowoczesnemu odbiorcy/konsumentowi (skłonnemu często do dekonstrukcji), wtopienie się w proces odczytywania nowych znaczeń, zaklętych - w opartych na klasycznej antycznej – greckiej i rzymskiej tradycji - figuratywnych kompozycjach wykonanych z marmuru kararyjskiego i odlanych z brązu. Dominującą dla Jackowskiego jest sugestia charakterystycznej postawy konsumenckiej w jej wiecznym - bo niemożliwym do zaspokojenia – niespełnieniu. To stan poczucia bolesnej ambiwalencji wyrażający się w dążeniu konsumenta do maksymalizacji rozkoszy, przy świadomości, że ostatecznie horyzont jej spełnienia jest nieosiągalny.
 
Szczegółowy opis realizacji dostępny jest na portalu Wspólnoty Polskiej TU.
 

pozostałe wiadomości