Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ "TEXTUS ET PICTURA"

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy na piątą edycję cyklu konferencyjnego TEXTUS ET PICTURA organizowanego przez Wydział Sztuk Pięknych UMK oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu we współpracy z Pracownią Wiedzy o Dawnej Książce PAN, która zaplanowana jest w murach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w dniach 11–13 kwietnia 2024 r. 

Do prezentacji wyników badań i dyskusji zapraszamy badaczy kodeksów i inkunabułów, przedstawicieli różnych dyscyplin – historyków i historyków sztuki, bibliologów, kodykologów, filologów i paleografów, konserwatorów zabytków.  Przyjmowane będą referaty (25 min.) / komunikaty (15 min.) / oraz postery, poświęcone księgom średniowiecznym w różnych kontekstach badawczych, porządkowane w bloki: LiberTextusPicturaMusica.

Na propozycje referatów, komunikatów i posterów czekamy do 15 stycznia 2024 roku. Formularz zgłoszeniowy (do pobrania TU) prosimy przesyłać na adres: textus_et_pictura@umk.pl.

______

TEMAT PRZEWODNI, któremu zostaną poświęcone osobne sekcje oraz panel dyskusyjny, to kodeks jako zbiór, integrujący w jednym nośniku różne elementy, nieraz z różnego czasu: teksty, części, składki, karty. Zachęcamy do zgłaszania referatów o pojedynczych rękopisach i klockach introligatorskich, o metodach organizacji i łączenia elementów książek (rękopisów, inkunabułów), a także o metodologii opisu, badań i działań konserwatorskich, związanych z integralnością kodeksów. Pełen opis problematyki do pobrania w formacie PDF.

Chcemy zogniskować uwagę uczestników na następujących problemach:

  1. książka jako zbiór wielotekstowy .
  2. książka jako kolekcja tematyczna
  3. problem powstania (celowości) i uzusu kolekcji
  4. jednolitość i / lub różnorodność przekazu.
  5. klocki introligatorskie – rękopisy i druki – jako problem badawczy.
  6. sposoby integrowania elementów książek
  7. integralność kodeksów a konserwacja-restauracja.
  8. problem klasyfikacji i opisu książki jako zbioru.

Zapraszamy do śledzenia konferencyjnych aktualności na profilu FB.

Konferencja jest dofinansowana ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka więcej>>

pozostałe wiadomości