Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

PROJEKTY BADAWCZE MKIDN W KATEGORII "OPIEKA NAD ZABYTKAMI"

Zdjęcie ilustracyjne
Południowa nawa boczna katedry pomezańskiej w Kwidzynie. fot. Juliusz Raczkowski

W bieżącej edycji „Konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2023 r.”, przyznawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjentami w zakresie badawczym zostało dwóch naszych pracowników: dr Maciej Prarat z Katedry Konserwatorstwa oraz dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK z Katedry Architektury Wnętrz i Rzeźby. Gratulujemy i życzymy owocnych prac badawczych i nowatorskich wniosków!

Są to dwa z zaledwie jedenastu stypendiów, przyznanych w kategorii „OPIEKA NAD ZABYTKAMI”. Obydwa mają charakter naukowo-badawczy i zogniskowane są na średniowiecznym dziedzictwie terenów państwa krzyżackiego w Prusach: dwóch najważniejszych katedrach dawnych diecezji pruskich.
 
Projekt dr. Macieja Prarata pt. „Katedra w Chełmży – dzieje budowlane od połowy XIII do połowy XX w. w świetle badań architektonicznych” poświęcony będzie rozpoznaniu historii przekształceń architektonicznych jednego z najważniejszych średniowiecznych zabytków architektury ceglanej na terenie północnej Polski. Projekt dr. hab. Juliusza Raczkowskiego, prof. UMK pt. „Korpus średniowiecznych malowideł ściennych w katedrze kwidzyńskiej”, będzie poświęcony opracowaniu katalogu naukowego jednego z największych zespołów sakralnych malowideł ściennych w Europie Środkowo-Wschodniej, znajdującego się w korpusie oraz w górnym chórze dawnej katedry pomezańskiej.
 
Więcej o wynikach konkursu TU.

pozostałe wiadomości