Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

OCHRONA ZABYTKÓW NA POMORZU I KUJAWACH

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do lektury publikacji „Ochrona Zabytków na Pomorzu i Kujawach w 100. rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce”, wydaną pod redakcją pracowników Katedry Konserwatorstwa – dr Karoliny Zimnej-Kaweckiej i dra Macieja Prarata.

To publikacja pokonferencyjna składająca się z sześciu związanych ze sobą rozdziałów podsumowujących historię rozwoju służby ochrony zabytków oraz ukazujących współczesne wyzwania przed nią stojące.

Książka została w całości sfinansowana ze środków Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Publikacja dostępna także w Repozytorium UMK https://repozytorium.umk.pl/handle/item/6437

pozostałe wiadomości