Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA NUMERU CZASOPISMA "ARTS"

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska została zaproszona do zredagowania wydania specjalnego czasopisma ARTS  (https://www.mdpi.com/journal/arts) – międzynarodowego, peer-reviewed periodyku open access, które propaguje wyniki znaczących badań na temat wszystkich aspektów sztuk wizualnych i performatywnych.

ARTS jest publikowany online przez MDPI – Publishers of Open Access Journals z siedzibą w Bazylei w Szwajcarii. Czasopismo jest indeksowane w licznych bazach danych, mi.in. w ESCI (Web of Science),  EBSCO, ProQuest, CNKI, DOAJ, Gale, OpenAIKE, oraz jest odnotowywane w Google Scholar, Scilit i WorldCat (OCLC).  Zakres tematyczny numeru został sformułowany przez prof. I. Kossowską jako “Cultural Diplomacy and Informal Artistic Relations in East Central Europe in the 20th Century: A Global Perspective”.  Dla tego Special Issue założono stronę internetową, przez którą do dnia 30 września 2023 r. można przesyłać proponowane teksty: https://www.mdpi.com/journal/arts/special_issues/06D848B133.

pozostałe wiadomości