Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W PRADZE Z UDZIAŁEM PROF. I. DŻURKOWEJ-KOSSOWSKIEJ

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 15-16 kwietnia 2021 r., w trybie zdalnym  odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „The Influence of the Vienna School of Art History II: The 1000th Anniversary of Max Dvořák’s Death”, zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. W debacie uczestniczyło 21 badaczek i badaczy z Czech, Słowacji, Węgier, Polski, Austrii, Słowenii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, a wśród nich prof. Irena Dżurkowa-Kossowska, która wygłosiła referat pt. “The Expressive Theory of Art: Hans Tietze, and the Polish Promoters of National Art”.

pozostałe wiadomości