Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

PRESTIŻOWE STYPENDIUM DLA JANA W. SIENKIEWICZA

Zdjęcie ilustracyjne

Z dumą informujemy, że Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku, przyznała prof. dr hab. Janowi Wiktorowi Sienkiewiczowi, kierownikowi Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji naszego Wydziału, grant badawczo-naukowy na realizację projektu: "Polski Nowy Jork. Lubomir Tomaszewski i Emocjonaliści". Grant realizowany będzie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w I semestrze roku akademickiego 2021/2022.

pozostałe wiadomości