Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

Nowe badania

Zdjęcie ilustracyjne

Zespół naukowców z Wydziału Sztuk Pięknych odkrył jeden z najstarszych kościołów w województwie łódzkim.

W 2019 r. na zlecenie parafii w Szczercowie przeprowadzone zostały kompleksowe badania wieńcowej kaplicy cmentarnej. Ten niepozorny zabytek pierwotnie był kościołem parafialnym w Puszczy Osińskiej. W 2 połowie XIX w. został przeniesiony do Szczercowa. Dotychczas uważano, że powstał w XVIII w.
Wykonane badania architektoniczne (dr inż. arch. Ulrich Schaaf, dr Maciej Prarat) wykazały, że prawie cała konstrukcja kaplicy jest jednorodna, zaś zastosowane złącza ciesielskie pochodzą najdalej z XVI w. Na podstawie rozwarstwienia, dla wytypowanych elementów wykonano badania dendrochronologiczne (prof. Tomasz Ważny), które pozwoliły jednoznacznie datować ścinkę drewna pod jego budowę na lata 1516-1517. Dla kościoła wykonano również inwentaryzację pomiarowo-rysunkową i projekt budowlany (mgr inż. arch. Beata Piaskowska z zespołem) a także badania stratygraficzne ścian i wyposażenia (mgr Adam Kaźmierczak). 
Wartość zabytku jest tym większa, że z początku XVI w. pochodzą prawie wszystkie elementy ścian nawy i prezbiterium oraz belki wiązarowe. Ich bardzo dobry stan zachowania jest o tyle zadziwiający, że budynek ten dwukrotnie zmieniał lokalizację. W połowie XVIII w. od zachodu dobudowano kruchtę, zaś na początku XX w. wymieniono prawie całą więźbę dachową. Zachowane oryginalne elementy pozwalają bez większych problemów na rekonstrukcję wyglądu świątyni w okresie jej powstania.  

pozostałe wiadomości