Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

WYKŁAD PROF. WOJCIECHA KOWALSKIEGO. FOTORELACJA

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 4 listopada 2022 r. o godz. 12.00 w Sali Tymona na Wydziale Sztuk Pięknych UMK odbył się wykład prof. dr. hab. Wojciecha Kowalskiego pt. "Prawo w ochronie dziedzictwa kulturowego". Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia, dostępną w Galerii.

Podczas wykładu omówiono ustawową definicję utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Na jej tle przedstawione zostały różne postacie dzieł realizowanych w ramach szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego, takich jak dzieło konserwatorskie, dokumentacja, fotografia, rekonstrukcja, replika, kopia itd. W dalszej kolejności poruszona była kwestia praw twórców tych dzieł, zarówno osobistych jak i majątkowych oraz ich ochrona prawna. Wykład zakończyło krótkie omówienie umów przenoszących prawa majątkowe oraz umów licencyjnych, a także zagadnienia licencji ustawowych.

Prof. dr hab. Wojciech Wiktor Kowalski jest pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, specjalistą w zakresie prawa cywilnego, prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. W okresie od 1991 do 1994 pełnił funkcję Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, którego głównym zadaniem było działanie na rzecz likwidacji skutków ostatniej wojny w dziedzinie kultury. W tym czasie reprezentował też Polskę w różnych gremiach międzynarodowych, między innymi był wiceprzewodniczącym Komitetu Dziedzictwa Kulturowego Rady Europy w Strasburgu oraz przedstawicielem naszego kraju na licznych konferencjach organizowanych przez Radę Europy, UNESCO i Unię Europejską. Od 1998 r. pełnił rolę pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. rewindykacji dóbr kultury. Jest członkiem polskiej służby zagranicznej w stopniu ambasadora tytularnego. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych (z ich wykazem można zapoznać się TU).

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.