Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

WYDZIAŁOWE LAUREATKI VI EDYCJI "DEBIUTÓW"

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Miło nam poinformować, że dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak z Katedry Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji oraz dr Daria Jagiełło z Katedry Konserwatorstwa zostały laureatkami VI edycji konkursu Debiuty realizowanego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. GRATULUJEMY!

W konkursie, w dyscyplinie Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce spośród 26 zgłoszeń tylko 6 zostało zakwalifikowanych do finansowania. Dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak będzie realizować temat "Preliminary research on the use of lead isotope ratio analyzes in dating of paintings", natomiast dr Daria Jagiełło "Preliminary survey on historic buildings of water supply and sewerage infrastructure in Toruń - survey of objects and evaluation of usefulness using 3D scan and GIS data for ongoing analysis and visualization of their results".
Konkurs kierowany jest do młodych naukowców posiadających stopień doktora i będący pracownikami Uniwersytetu, którzy nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych.
 
Więcej o konkursie: https://idub.umk.pl/konkursy-i-wyniki/konkursy-dla-pracownikow/debiuty/.
Więcej o wynikach VI edycji konkursu: https://idub.umk.pl/konkursy-i-wyniki/konkursy-dla-pracownikow/debiuty/wyniki-i-zakonczone-edycje-debiuty/edycja-vi-04-09-2023-03-10-2023-r/.

pozostałe wiadomości