Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

WSPÓŁPRACA Z KUJAWSKO-POMORSKIM CENTRUM DZIEDZICTWA

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 1 grudnia 2022 r. dziekan Wydział Sztuk Pięknych dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK podpisała porozumienie o współpracy z dr. Markiem Rubnikowiczem, dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa. Celem porozumienia jest nawiązanie długoterminowego współdziałania pomiędzy Wydziałem a wojewódzką jednostką samorządową. Podpisanie porozumienia było jednocześnie okazją do omówienia pierwszego wspólnego projektu, tj. organizacji wystawy plenerowej prezentującej wyniki badań nieinwazyjnych prowadzonych w Centrum Badań i Dziedzictwa Kulturowego UMK. W spotkaniu uczestniczyła Pani prof. dr hab. Elżbieta Basiul. Wystawa planowana jest w lutym 2023 roku.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa (KPCD) w Toruniu rozpoczęło swoją działalność w 2021 roku. Jego celem jest badanie i upowszechnianie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu Pomorza i Kujaw oraz kreowanie mechanizmów wzmacniających lokalną tożsamość opartą na lokalnych wyróżnikach. KPCD realizuje swoje cele przez prowadzenie warsztatów, wykładów, prelekcji z zakresu historii regionu, tradycji zwyczajów, obrzędów oraz organizację wystaw, działalność promocyjną, wydawniczą, dokumentacyjną w zakresie upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu. https://kpcd.com.pl/

pozostałe wiadomości