Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

KSIĄŻKOWA NOWOŚĆ PROF. JANA W. SIENKIEWICZA

Zdjęcie ilustracyjne

Nakładem Towarzystwa Projektów Edukacyjnych i Instytutu Adama Mickiewicza, wydana została książka ŻYDOWSCY ARTYŚCI PLASTYCY W ARMII GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA, której współautorem jest historyk sztuki prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, kierownik Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji UMK i Przewodniczący Komisji Kultury Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Obok Jana Wiktora Sienkiewicza, współautorami opracowania są Tomasz Głowiński, Daniel Koreś i Witold Mędykowski. Książka opublikowana została w języku polskim, angielskim i hebrajskim.

Źródło: http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=13005/

pozostałe wiadomości