Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

WYSOKO PUNKTOWANA PUBLIKACJA DRA FRANCISZKA SKIBIŃSKIEGO

Zdjęcie ilustracyjne

Tuż przed Nowym Rokiem ukazała się monografia Franciszka Skibińskiego pt. "Willem van den Blocke. A Sculptor from the Low Countries in the Baltic Region" (Turnhout, 2020). Książka została opublikowana przez belgijskie wydawnictwo Brepols Publishers, uwzględnione na poziomie II listy wydawnictw naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dla dyscypliny nauki o sztuce oznacza to 200 punków parametrycznych. Jest to pierwsza monografia opublikowana przez pracownika Wydziału Sztuk Pięknych UMK w prestiżowym wydawnictwie naukowym uwzględnionym na ministerialnej liście. Gratulujemy!

Książka Franciszka Skibińskiego przedstawia szerokiemu gronu czytelników postać Willema van den Blocke, niderlandzkiego rzeźbiarza żyjącego w XVI i na początku XVII w., jednego z najważniejszych artystów działających w tym czasie w regionie pobrzeża Morza Bałtyckiego, m.in. w Gdańsku i Królewcu. Monografia otwiera serię Early Modern Cultural Studies, powołaną przez Brepols Publishers we współpracy z prestiżowym Center for Renaissance and Reformation Studies przy Uniwersytecie w Toronto.

Brepols Publishers jest uznanym na świecie wydawnictwem naukowym o historii sięgającej końca XVIII w. Dziś Brepols Publishers publikuje przede wszystkim studia z zakresu historii, historii kultury i historii sztuki, głównie sztuki niderlandzkiej, a także krytyczne edycje greckich i łacińskich tekstów Ojców Kościoła i średniowiecznych autorów.

pozostałe wiadomości