Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

WYSTAWA "US & U.S. INSPIRACJE". FOTORELACJA

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Filip Pręgowski

Zapraszamy na wystawę „us & U.S. Inspiracje” towarzyszącą międzynarodowej konferencji naukowej „Sztuka amerykańska XX i XXI wieku oraz polsko-amerykańskie relacje artystyczne”. Wystawa prezentowana jest w CSW „Znaki Czasu w Toruniu” w przestrzeni przed Kinem Centrum do 16 października 2023 r.  

Uczestnicy: Tomasz Barczyk, Ewa Bińczyk, Agata Dworzak-Subocz, Piotr Florianowicz, Elżbieta Jabłońska, Monika Jabłońska, Beata Króliczak-Zajko, Dawid Ławicki, Katarzyna Łyszkowska, Nikodem Pręgowski, Marek Szary, Iwona Szpak-Pawłowska, Mirosław Wachowiak, Jakub Wawrzak, Martyna Wenda, Anna Wysocka, Marek Zajko.

Kuratorzy: Joanna Cieślikowska, Filip Pręgowski.

Opracowanie graficzne: Filip Pręgowski.

Jak pisał Jean Baudrillard, Ameryka to ekran, na który rzutowane są wszelkie formy współczesnego życia zbiorowego. Amerykańska, rozległa przestrzeń, zagęszczona tu i ówdzie strzelistą architekturą metropolii, staje się matrycą, poprzez którą widzimy i poddajemy krytyce rozmaite aspekty rzeczywistości, nie tylko amerykańskiej, ale także innych części świata, w tym również Polski. Ameryka postrzegana jest w kategorii mitu o wolności, atrakcyjności, sukcesie, bogactwie, sprawczości, potędze, ale krytyczny umysł zauważa również to, co w Ameryce niepokojące i niebezpieczne: nierówności społeczne, polityczny radykalizm, rasizm, imperializm, kolonializm. Specyfika Ameryki domaga się, by kraj ten opisywać (w tym także, a może przede wszystkim w sztuce) z uwzględnieniem obu tych perspektyw. Co więcej, z punktu widzenia zlokalizowanego w przestrzeni Starego Kontynentu, na przykład w Toruniu, nieuchronny wydaje się inny dualizm, zestawiający amerykańskość z tym co nasze, tutejsze, lokalne.

Wystawa „us & U.S. Inspiracje” oferuje właśnie takie spojrzenie. Na wystawie prezentowane są prace artystów związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika − wykładowców, studentów i doktorantów, w rozmaity sposób powiązane z amerykańską kulturą i sztuką, odwołujące się do amerykańskiego stylu życia i szeroko pojętej amerykańskości.

Organizatorzy: Wydział Sztuk Pięknych UMK, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, Polski Instytut Badań nad Sztuką Świata.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.