Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

OSTATNIE DNI ZGŁOSZEŃ NA KONFERENCJE

Zdjęcie ilustracyjne

Przypominamy, że do 30 września 2022 r. przyjmowane są zgłoszenia na dwie konferencje organizowane przez Wydział Sztuk Pięknych.

1) Konferencję WOKÓŁ ZAGADNIEŃ WARSZTATU ARTYSTY: MALARZA, RZEŹBIARZA, ARCHITEKTA... CYKL III, która odbędzie się 7 i 8 listopada 2022 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Celem konferencji jest integracja środowisk historyków sztuki, konserwatorów zabytków i artystów, a także badaczy reprezentujących nauki ścisłe w celu odtworzenia obrazu warsztatu i pracowni artysty ze szczególnym uwzględnieniem następujących tematów: materiały i techniki artystyczne, ewolucja procesu twórczego i realizacji dzieła, organizacja pracy, urządzenie pracowni i akcesoria niezbędne w procesie twórczym, charakterystyka konkretnych warsztatów,  traktaty artystyczne a praktyka artystyczna. Więcej o konferencji, w tym formularz zgłoszeniowy: https://art.umk.pl/wiadomosci/?id=25891.

2) konferencję TEXTUS ET PICTURA (IV z cyklu), która odbędzie się w murach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w dniach 24-25 listopada 2022 r. Do prezentacji wyników badań i dyskusji zapraszamy badaczy kodeksów i inkunabułów, przedstawicieli różnych dyscyplin – historyków i historyków sztuki, bibliologów, kodykologów, filologów i paleografów, konserwatorów zabytków.  Przyjmowane są referaty (25min.) / komunikaty (15 min.) / oraz postery, poświęcone księgom średniowiecznym w różnych kontekstach badawczych, porządkowane w bloki: Liber, Textus, Pictura, Musica. Więcej o konferencji, w tym formularz zgłoszeniowy: https://art.umk.pl/wiadomosci/?id=26933.

pozostałe wiadomości