Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

JACEK TYLICKI W KOMITECIE NAUK O SZTUCE PAN

Zdjęcie ilustracyjne
W listopadowych wyborach wyłoniono reprezentantów i reprezentantki do 71 komitetów fot. Wojciech Pacewicz/PAP

Polska Akademia Nauk opublikowała wyniki wyborów do komitetów naukowych. Do Komitetu Nauk o Sztuce PAN powołano dr. hab. Jacka Tylickiego, prof. UMK z naszego Wydziału.

W listopadowych wyborach wyłoniono reprezentantów do 71 komitetów. W skład każdego grona wchodzi 30 specjalistów danej dziedziny. Wśród nich znaleźli się badacze i badaczki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy zostali wybrani do 31 komitetów naukowych, w których zajmą się upowszechnianiem nauki i dostarczaniem ekspertyz kluczowych dla prowadzenia rzetelnej debaty publicznej. Więcej o reprezentantach z UMK TU.

Komitety Polskiej Akademii Nauk to grona zrzeszające specjalistów z różnych obszarów nauki. Tworzą one przestrzeń do wymiany intelektualnej i budowania relacji między uczonymi z różnych ośrodków. Jako krajowa reprezentacja środowisk i poszczególnych dyscyplin komitety PAN pełnią również funkcje doradcze. Wyniki wyborów do wszystkich komitetów PAN.

pozostałe wiadomości