Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ "TEXTUS ET PICTURA"

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję cyklu konferencyjnego TEXTUS ET PICTURA organizowanego przez Wydział Sztuk Pięknych UMK oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu we współpracy z Pracownią Wiedzy o Dawnej Książce PAN, która zaplanowana jest w murach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w dniach 24-25 listopada br. 

Podobnie jak w poprzednich latach, do prezentacji wyników badań i dyskusji zapraszamy badaczy kodeksów i inkunabułów, przedstawicieli różnych dyscyplin – historyków i historyków sztuki, bibliologów, kodykologów, filologów i paleografów, konserwatorów zabytków.  Przyjmowane będą referaty (25min.) / komunikaty (15 min.) / oraz postery, poświęcone księgom średniowiecznym w różnych kontekstach badawczych, porządkowane w bloki: Liber, Textus, Pictura, Musica.

______

TEMAT PRZEWODNI, któremu zostaną poświęcone osobne sekcje, to użytkowanie oraz „drugie życie” średniowiecznej spuścizny rękopiśmiennej (po jej wyjściu z obiegu czytelniczego). Chcemy zogniskować uwagę uczestników na materialnej substancji średniowiecznych kodeksów w aspekcie:

  1. ich historycznego uzusu w czasach dawnych (zwłaszcza: fizycznych śladów użytkowania, przekształceń struktury i opraw, uzupełnień i aktualizacji treści i dekoracji),
  2. ich nowoczesnych i współczesnych dziejów jako przedmiotów kolekcjonerskich, części zasobów bibliotecznych, obiektów w zbiorach muzealnych i kościelnych etc.,
  3. ich obecnego stanu zachowania, ochrony, zabezpieczenia i współczesnych działań konserwatorskich.

Mamy nadzieję, że po dwuletniej przerwie toruńskie forum znów przyciągnie liczne grono badaczy z różnych ośrodków. Serdecznie zapraszamy do udziału i liczymy na kolejne, owocne spotkanie!

Na propozycje referatów, komunikatów i posterów czekamy do 30 września br. Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: mracz@umk.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

pozostałe wiadomości