Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu, czyli....

Zdjęcie ilustracyjne

nowa publikacja.

Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu (II), red. Juliusz Raczkowski, Monika Jakubek-Raczkowska, Toruń 2020, ISBN 978-83-943825-907-5

Ukazał się trzeci tom serii wydawniczej „Studia i Materiały z Dziedzictwa Kulturowego Torunia i Regionu”, a zarazem drugi tom pod tym samym tytułem: Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu (II).  Monografię tę – podobnie jak cykliczne toruńskie forum konferencyjne Stare i nowe dziedzictwo… – charakteryzuje właściwa dla badań regionalnych różnorodność i interdyscyplinarność oraz szeroki zakres chronologiczny: od spuścizny pokrzyżackiej po artystyczną kulturę międzywojenną Torunia i Bydgoszczy. Tom integruje wyniki prac archeologicznych, badań historycznych i historyczno-artystycznych, technologiczno-konserwatorskich, a także refleksje nad dziedzictwem w aspekcie jego recepcji i historycznego trwania.

Seria jest afiliowana przy projekcie Inwentarz Sztuki Torunia.

https://heritage.torun.umk.pl/pl/p/25/studia-i-materialy-z-dziedzictwa-kulturowego-torunia-i-regionu-tom-3

https://wydawnictwo.tnoik.torun.pl/produkt/stare-i-nowe-dziedzictwo-torunia-bydgoszczy-i-regionu-ii/

pozostałe wiadomości