Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

WIZYTA STUDYJNA PROF. J.W. SIENKIEWICZA W ALEKSANDRII I KAIRZE

Zdjęcie ilustracyjne
Źródło zdjęcia: https://www.gov.pl

 W lutym 2021 r. profesor Jan Wiktor Sienkiewicz odbył wizytę studyjną w Muzeum Sztuk Pięknych w Aleksandrii, aleksandryjskim L’Atelier oraz w Kairze. Głównym celem wizyty były rozmowy z dyrektorem Muzeum Sztuk Pięknych w Aleksandrii Alim Saidem oraz przedstawicielami Ambasady RP w Kairze, dotyczące konserwacji i wystawy obrazów polskich żołnierzy-artystów.

Szczegóły spotkania na stronie: https://www.gov.pl/web/egipt/wizyta-prof-jana-wiktora-sienkiewicza-badacza-polskiej-sztuki-na-emigracji-po-1939-r.

pozostałe wiadomości