Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

PROF. I. KOSSOWSKA NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI W ZAGRZEBIU

Zdjęcie ilustracyjne

 W dniach 30 czerwca - 3 lipca 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: „Art and the State in Modern Central Europe (18th-21st Century)” zorganizowana przez Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, w której udział wzięła prof. Irena Kozłowska.

Wydział Humanistyczno-Socjologiczny w Zagrzebiu jest uznanym ośrodkiem badań nad sztuką i społeczno-politycznymi uwarunkowaniami kultury w Europie Środkowej. Tematyka debaty dotyczyła relacji łączących instytucje i agendy rządowe ze sceną artystyczną w poszczególnych państwach środkowoeuropejskiego regionu począwszy od końca XVIII w. po czasy współczesne. W referatach i podczas dyskusji podnoszono zagadnienia związane z państwowotwórczymi tendencjami i nacjonalistycznymi ideologiami oraz kwestie nurtów wobec władzy subwersywnych. W konferencji wzięło udział 80 badaczek i badaczy z Chorwacji, Słowenii, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Węgier, Austrii, Niemiec, Czech, Słowacji, Włoch, Stanów Zjednoczonych  i Polski. Prof. Irena Kossowska wygłosiła on-line referat pt.: „The Strategy of Self-Presentation: The 1930s Official Exhibitions of Austrian and Hungarian Art  in Warsaw”.

Więcej o konferencji: https://art-state.ffzg.unizg.hr/.

pozostałe wiadomości