Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

NOWY PROFESOR NA WYDZIALE

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Na mocy postanowienia Prezydenta RP do profesorskiego grona dołączyło trzech badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: prof. dr hab. Tomasz de Rosset z Wydziału Sztuk Pięknych, prof. dr hab. Mirosław Bochenek z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz prof. dr hab. Borys Ośmiałowski z Wydziału Chemii.

Prof. dr hab. Tomasz F. de Rosset, historyk sztuki, muzeolog, badacz i znawca historii i teorii kolekcjonerstwa oraz muzealnictwa. Jest członkiem International Council of Museums (ICOM), Rady Naukowej "Muzealnictwa" i serii wydawniczej "Pomniki Muzealnictwa Polskiego". Kierownik studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i ochrony kolekcji muzealnej na UMK. W latach 2016-2020 był kierownikiem programu badawczego "Muzea w polskiej kulturze pamięci", którego efektem jest inwentaryzacja i kompleksowe opracowanie najwcześniejszych założeń muzealnych na ziemiach d. Rzeczpospolitej (grant NPRH). Autor wielu publikacji, m.in.: "Polskie kolekcje i zbiory artystyczne we Francji w latach 1795–1918: między "skarbnicą narodową" a galerią sztuki" (2005); "By skreślić historię naszych zbiorów. Polskie kolekcje artystyczne (2021)".

pozostałe wiadomości