Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

20.03 WYKŁAD DR. KAROLA KLUGOWSKIEGO "AKTORKA/AKTOR JAKO BRZMIENIE"

Zdjęcie ilustracyjne
żródło grafiki: http://krakow.ast.krakow.pl/aktualnosci/

20.03.2023 r. o godz. 19:30 na Scenie im. Jerzego Treli odbędzie się wykład Karola Klugowskiego pt. Aktorka/Aktor jako brzmienie. Perspektywy nowego teatru instrumentalnego. Wykład rozpocznie cykl spotkań z artystkami i artystami, którzy odnieśli sukces dzięki swoim, często niekonwencjonalnym, pomysłom na rozwój własnej kariery. 

Dr Karol Klugowski jest obecnie studentem malarstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w pracowni prof. dr hab. Piotra Klugowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, a także pracowni prof. Ralfa Kerbacha w Hochschule für Bildende Künste w Dreźnie, gdzie obecnie kontynuuje studia w pracowni prof. Helen Verhoeven. Jednak życiorys artystyczny i naukowy dr. Karola Klugowskiego jest bardzo bogaty.
 
W 2010 r. ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia im. K. Szymanowskiego w Toruniu w klasie wiolonczeli. Studiował wiolonczelę na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, a następnie kompozycję (dyplom w klasie prof. dr hab. Zbigniewa Kozuba).
W latach 2010-2015 studiował filozofię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (dyplom licencjacki w 2013 roku, dyplom magisterski w 2015 roku, I Nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską w Instytucie Filozofii UAM). W marcu 2022 roku obronił dysertację doktorską z filozofii na podstawie pracy pt. Kreowanie wizji świata jako wyzwanie dla filozofii z kręgu realizmu spekulatywnego.
W latach 2016-2022 studiował reżyserię teatralną na Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. W roku 2019 został laureatem Nagrody Głównej konkursu Młodzi w Starym (konkursu powstałego przy współpracy Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz AST). Praca konkursowa pt. Aktualny Stan Świata weszła do repertuaru Starego Teatru, zaś konsekwencją wygranego konkursu była realizacja pełnometrażowego spektaklu pt. Tonąca dziewczyna, który swoją premierę miał w 2021 roku i który był jednocześnie jego spektaklem dyplomowym. Teoretyczną pracę magisterską na kierunku reżyseria (spec. reżyseria teatralna) pt. Teatr hipotetyczny. Nowy teatr instrumentalny i jego możliwe konsekwencje napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Szturca.
Jego główne zainteresowania filozoficzne obejmują problematykę ontologiczną, epistemologiczną, filozofię kultury (w tym filozofię sztuki oraz filozofię nauki) oraz estetykę formalną. Na gruncie sztuki jego obecne działania i projekty konceptualne najtrafniej wyrażają dwa terminy: malarstwo rozszerzone i kino rozszerzone, a dokładniej idzie tu z jednej strony o syntezę malarstwa i muzyki, z drugiej strony o działanie na granicy teatru, malarstwa, kina i sztuki mediów.

pozostałe wiadomości