Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

"GRANTY NA START" DLA UKRAIŃSKICH NAUKOWCÓW-UCHODŹCÓW

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

W celu wsparcia ukraińskich naukowców, uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uruchamia dla nich specjalną ścieżkę „Grantów na start”.

Badania w ramach grantu powinny dotyczyć współpracy naukowej w zespołach badawczych działających na naszej Uczelni. Finansowaniem można objąć okres do trzech miesięcy, przewidywana jednak jest możliwość jego przedłużenia. Miesięczny koszt realizacji grantu wynosi 5000 zł i obejmuje wszelkie koszty związane z pobytem badacza na Uniwersytecie. Granty mogą być finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych, programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza lub z funduszu spójności.

Informacje na temat sposobu aplikacji i warunków realizacji grantu znajdują się w Zarządzeniu nr 40 z 14 marca 2022 r. Obsługą administracyjną „Grantów na start” dla badaczy z Ukrainy zajmują się Dział Nauki oraz Dział Nauki i Projektów CM.

pozostałe wiadomości