Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

NOWA PUBLIKACJA Z DZIEDZINY NOTAFILII

Zdjęcie ilustracyjne

Na rynku wydawniczym ukazała się 2-tomowa publikacja Czesława Miłczaka, zatytułowana "Banknoty polskie i wzory" (wydanie II, NUMIS.POLAND, 2023). Jej konsultantem od 2000 r. był dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK, który udostępnił wiele ilustracji, dzielił się uwagami, wskazówkami i rzeczową wiedzą, tłumaczył z języka niemieckiego teksty źródłowe oraz dokonał merytorycznej korekty publikacji.

Książka jest katalogiem polskiego pieniądza papierowego, uzupełnionym o pełną wiedzę tematyczną, merytoryczną i materiały źródłowe dotyczące tematu banknotów polskich. Uznawana jest za wiodącą publikację, cenną dla kolekcjonerów, znawców, profesjonalistów i amatorów zainteresowanych pieniądzem papierowym. Na książkę Miłczaka powołują się wszystkie domy aukcyjne na świecie i najbardziej znane firmy gradingowe, oferujące polskie banknoty.

Katalog banknotów polskich Czesława Miłczaka, którego pierwsze wydanie ukazało się w 2000 r., ustanowił nowe standardy opracowań tego typu nie tylko w numizmatyce polskiej, ale i światowej, czego potwierdzeniem stały się bardzo pochlebne, wręcz entuzjastyczne recenzje, jakie ukazały się na jego temat w szeregu krajów. Merytorycznie zaplanowany na wysoko ustawionym poziomie szczegółowości i zaopatrzony w oparte często na materiałach źródłowych wprowadzenia historyczne, zawiera też istotne informacje techniczne o metodach produkcji pieniądza papierowego. Od strony formalnej pieczołowicie przygotowany przez autora - artystę grafika, ozdobiony wielka ilością znakomitej jakości ilustracji, stanowi on samoistny tryumf sztuki edytorskiej i niewątpliwy obiekt pożądania bibliofilów, stale udoskonalany w zakresie treści i aparycji w ramach kolejnych wydań. Niniejsza edycja została wydatnie poszerzona o zbieranie przez lata informacje na temat trudnej dziedziny wzorów, stając się jednym z najpełniejszych w dziejach opracowań, dotyczących emisji banknotowych danego obszaru i jednocześnie świetną wizytówką Polski na arenie międzynarodowej. Dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK

pozostałe wiadomości