Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

PROMOCJA KSIĄŻKI MACIEJA WARCHOŁA "DAWNE KONSTRUKCJE CIESIELSKIE..."

Zdjęcie ilustracyjne

Instytut Polonika oraz Wydział Sztuk Pięknych UMK zapraszają 18 marca 2023 r. o godz. 13:30 na spotkanie z Maciejem Warchołem, autorem książki „Dawne konstrukcje ciesielskie łacińskiej archikatedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii we Lwowie”. Publikacja naukowa ukazała się w ramach serii wydawniczej Instytutu Polonika „Studia i Materiały”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W spotkaniu wezmą udział:

Maciej Warchoł – konserwator architektury, autor książki

dr hab. inż. Ulrich Schaaf, prof. UMK – architekt, konserwator zabytkoznawca, recenzent książki

dr Karol Guttmejer – konserwator zabytkoznawca, historyk sztuki, Instytut Polonika (moderator spotkania)

 dr Maciej Prarat – konserwator zabytkoznawca

Miejsce i termin spotkania:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, Toruń, Sala Tymona (II piętro)

Sobota 18 marca godz. 13:30, wstęp wolny

W związku z obowiązującym na terenie kraju 2. stopniem alarmowym BRAVO osoby spoza Uniwersytetu przy wejściu do budynku mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL w celu weryfikacji tożsamości.

Historyczne konstrukcje ciesielskie więźb dachowych, konstrukcje dzwonne czy drewniane hełmy wież stanowią istotny element wartości każdego zabytku. - mówi Maciej Warchoł, autor publikacji. - Są świadectwem kunsztu dawnych cieśli, i pomimo upływu czasu, kataklizmów dziejowych czy zaniedbań – wciąż trwają nadal pełniąc swoją podstawową funkcję nośników pokrycia dachowego bądź kościelnych dzwonów. Wydana przez Instytut Polonika książka to jedyna publikacja omawiająca kompleksowo wszystkie historyczne ustroje ciesielskie zachowane w jednym obiekcie. Opracowań takich nie ma dotychczas w polskich badaniach i również nie znam takiej w badaniach europejskich – dodaje autor.

Prace nad opracowaniem zagadnienia konstrukcji ciesielskich w katedrze lwowskiej (nie tylko więźb dachowych, ale też konstrukcji dzwonnej hełmów w wieży północnej) autor rozpoczął w 2019 r. W 2021 r.  pod opieką prof. dra hab. inż. Tomasza Ważnego z Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadzono badania dendrochronologiczne elementów drewnianych konstrukcji, których wyniki stanowią integralną część publikacji.

Architektura i struktura katedry w Lwowie jest nadal w niepełnym stopniu przebadana, a jej konstrukcje ciesielskie nie były nigdy przedmiotem zainteresowania konserwatorów architektury i historyków sztuki, pomimo że jest to jedna z najważniejszych świątyń dawnej Rzeczypospolitej. - zauważa autor publikacji. - Jednocześnie zachowane w katedrze zespoły ustrojów ciesielskich są bardzo interesujące z punktu widzenia badań nad rozwojem konstrukcji ciesielskich, szczególnie konstrukcji dachowych na terenach danej Polski. Książka jest próbą analizy konstrukcji ciesielskich w kontekście historii i przekształceń świątyni. Wnosi wiele nowych informacji oraz hipotez badawczych do dziejów obiektu. Jest także propozycją standardu dla opracowywania monografii konstrukcji ciesielskich w obiektach zabytkowych. Wnioski książki, wyniki badań oraz prezentacja zachowanych konstrukcji mogą być bardzo pomocne dla innych badaczy architektury drewnianej i konstrukcji ciesielskich.

Maciej Warchoł – konserwator architektury, absolwent kierunku konserwatorstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor licznych badań i opracowań uwzględniających problematykę architektury drewnianej, w szczególności sakralnej, więźb dachowych i drewnianych konstrukcji ciesielskich na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza. Autor publikacji naukowych i książek, w tym m.in. monografii Historyczne więźby dachowe kościołów w Warszawie, która w 2015 r. zdobyła nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepszą pracę naukową i badawczą z obszaru ochrony zabytków. Trzykrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie projektów dotyczących badań architektury drewnianej. Wieloletni pracownik służb konserwatorskich, od 2004 r. zawodowo związany z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków i Narodowym Instytutem Dziedzictwa, gdzie pełni funkcję kierownika Zespołu ds. ekspertyz i analiz zabytków. W latach 2013‒2020 rzeczoznawca Ministra KiDN w dziedzinie: architektura i budownictwo, specjalizacja: badania i ochrona architektury drewnianej oraz historycznych konstrukcji ciesielskich.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA jest wyspecjalizowaną państwową instytucją kultury powołaną w 2017 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Dzięki nim zachowywane są materialne świadectwa naszych dziejów i przywracana jest pamięć o ważnych dla współczesnych Polaków osobach oraz istotnych faktach historycznych.

https://polonika.pl/co-nowego-/wiezba-dachowa-maciej-warchol-torun-umk

pozostałe wiadomości