Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

UKAZAŁ SIĘ TOM 2 „WOKÓŁ ZAGADNIEŃ WARSZTATU ARTYSTY (...)"

Zdjęcie ilustracyjne

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazał się tom 2 wieloautorskiej publikacji pt. „Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta…", której redaktorami naukowymi są Ewa Doleżyńska i Ryszard Mączyński.

 
Na monografię składają się 22 teksty dotyczące zagadnień związanych z warsztatem artysty. Prezentują one wybrane problemy badawcze, z którymi obecnie borykają się historycy sztuki, malarze, architekci, konserwatorzy zabytków, a także badacze reprezentujący nauki ścisłe.
Publikacja ta jest kontynuacją tematu podjętego w 2017 roku w ramach cyklu: "Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta…".
Artykuły przygotowane przez interdyscyplinarny zespół badaczy są próbą odtworzenia obrazu warsztatu i pracowni malarzy, rzeźbiarzy, architektów, urbanistów, grafików, projektantów layoutu książek, a także projektantów mody.

pozostałe wiadomości