Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

FILIP PRĘGOWSKI LAUREATEM III EDYCJI KONKURSU "DEBIUTY"

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej Pozaeuropejskiej, dr Filip Pręgowski został laureatem trzeciej edycji konkursu Debiuty realizowanego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. GRATULUJEMY!

Projekt badawczy dra Filipa Pręgowskiego znalazł się wśród dziesięciu propozycji wyróżnionych przez Radę Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce. Celem projektu zatytułowanego "Rediscovering the Pictures Generation movement. Rescue history of contemporary American art" jest kwerenda rozpoczynająca opracowanie historii ratowniczej (opartej w znacznym stopniu na historii mówionej) amerykańskiego nurtu artystycznego lat 70. i 80. XX wieku, The Pictures Generation. Zadanie polega na uzupełnieniu tradycyjnego dyskursu historii sztuki o mikrohistorię, socjologię biograficzną i antropologię miejsca. Pozwala to uwzględnić subiektywne spojrzenie artystów, krytyków, kuratorów i właścicieli galerii na ich własną rolę w tworzeniu się nurtu The Pictures Generation; umożliwia tym samym oddanie głosu indywidualnemu, mówiącemu podmiotowi.

Kwerenda będzie realizowana w Archives of American Art, Smithsonian Institution w Waszyngtonie oraz w Hallwalls Contemporary Art Center / The Poetry Collection na Uniwersytecie w Buffalo.

pozostałe wiadomości