Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

7.11 WYKŁAD "HANZEATYCKI SKARB..." M. JAKUBEK-RACZKOWSKIEJ I J. RACZKOWSKIEGO

Zdjęcie ilustracyjne

Towarzystwo Miłośników Torunia i Muzeum Diecezjalne w Toruniu zapraszają na Wieczór Toruński, który odbędzie się 7 listopada o godz. 18.00 w Muzeum Diecezjalnym w Toruniu, ul. Żeglarska 7. Wykład pt. "Hanzeatycki skarb. Płyta nagrobna małżonków von Soest z toruńskiej katedry", poświęcony mosiężnej płycie nagrobnej burmistrza Jana von Soest i jego małżonki Małgorzaty, w świetle badań prowadzonych w projekcie Inwentarz Sztuki Torunia, wygłoszą dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK i dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK.

 Więcej o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/887989169657775/?ref=newsfeed.

Drugie Sympozjum Sprawozdawcze, podsumowujące badania projektu Inwentarz Sztuki Torunia, przeprowadzone w katedrze p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu, odbędzie się  21 listopada 2023 r., w siedzibie Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Spotkanie będzie poświęcone kościołowi Świętojańskiemu w Toruniu - zreferowane zostaną wyniki badań prowadzone w ramach projektu przy średniowiecznych i nowożytnych obiektach z wyposażenia kościoła oraz zaprezentowana zostanie platforma wiedzy Inwentarza Sztuki Torunia. Poniżej szczegółowy plan Sympozjum, do pobrania także w formacie PDF.

pozostałe wiadomości