Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

SPOTKANIE Z TERESĄ I JACKIEM TYLICKIMI WOKÓŁ RYCIN J. J. HASELAUA

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na spotkanie z Teresą Tylicką i dr. hab. Jackiem Tylickim, prof. UMK z Wydziału Sztuk Pięknych, którzy opowiedzą o tajemnicach dawnego Gdańska, ukrytych w rycinach z kolekcji pastora Johanna Jacoba Haselaua. Spotkanie odbędzie się 1 marca 2023 r. o godz. 13.00 w sali audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej UMK przy ul. Gagarina 13.

Autorzy przybliżą słuchaczom sekrety XVIII-wiecznego Gdańska, odkryte dzięki rycinom i akwafortom związanym z topografią tego miasta, a kolekcjonowanym przez gdańszczanina Haselaua. Składają się na nie przede wszystkim plany, panoramy i weduty, w tym pokaźna kolekcja rycin Matthäusa Deischa powstałych według rysunków Friedricha Antona Augusta Lohrmanna. Pastor zawarł je w czterotomowym atlasie topograficznym z lat 1761-1765, obecnie przechowywanym w Archiwum Państwowym w Toruniu i opatrzył własnoręcznymi komentarzami.

Spotkanie odbywa się wokół książki „Dawny Gdańsk w rycinach z kolekcji pastora Johanna Jacoba Haselaua”, która jest kontynuacją wcześniejszych publikacji i badań naukowych Autorów, a także elementem towarzyszącym wystawie „Powrót do domu. Gdańsk w rycinach z kolekcji pastora Jana Haselaua”, prezentowanej w Muzeum Narodowym w Gdańsku w 2022 roku.

Organizatorzy wydarzenia: Biblioteka Uniwersytecka UMK i Muzeum Narodowe w Gdańsku.

pozostałe wiadomości