Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

28.05 WYKŁAD MAŁGORZATY GERON W MUZEUM NARODOWYM W GDAŃSKU

Zdjęcie ilustracyjne
Żródło zdjęcia: http://www.mng.gda.pl

Zapraszamy na wykład dr Małgorzaty Geron pt. "Rita Saccheto. Od obrazów tanecznych do tańca formistycznego" towarzyszący wystawie „August Zamoyski. Myśleć w kamieniu”. Wykład odbędzie się 28 maja 2022 r. o godz. 12.00 w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku (Pałac Opatów w Oliwie, ul. Cystersów 18). Wstęp zawarty jest w cenie biletu na wystawę.

Rita Sacchetto (1880? – 1959) była światowej sławy tancerką, której uznanie przyniosły tzw. „obrazy taneczne”. Były to przedstawienia inspirowane znanymi obrazami. Stanowiły syntezę plastyki, muzyki, pantomimy i tańca, wpisując się w nurt „wolnego tańca”. Od 1905 roku artystka występowała w niemal całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Z powodzeniem grała również w filmach produkowanych przez  słynną kopenhaską Nordisk Film. Ciekawym etapem w rozwoju jej kariery artystycznej był pobyt w Polsce. Od 1918 roku przez niemal dziesięć lat mieszkała – wraz ze swoim mężem, rzeźbiarzem Augustem Zamoyskim – w Zakopanem, gdzie prowadziła znaną szkołę tańca. W tym okresie Sacchetto współpracowała z Formistami, tworząc oryginalną koncepcję tańca formistycznego, prezentowanego także poza Polską – między innymi w Monachium, Wiedniu i Pradze. Jej pokazy, szeroko opisywane w prasie, inspirowały wielu artystów z kręgu awangardy.

Małgorzata Geron
Doktor, historyczka sztuki, pracuje w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka książek „Tymon Niesiołowski (1882 – 1963). Życie i twórczość; Formiści. Twórczość i programy artystyczne” oraz katalogów wystaw i artykułów poświęconych sztuce nowoczesnej i krytyce artystycznej. Współredaktorka ukazującej się cyklicznie od 2006 roku publikacji „Studia o sztuce nowoczesnej/Studies on modern art”. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA i Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.

pozostałe wiadomości