Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

DR HAB. JACEK TYLICKI, PROF. UMK NA KONFERENCJI W GDAŃSKU

Zdjęcie ilustracyjne
żródło zdjęcia: https://gdansk.dominikanie.pl/2022/12/konferencja-naukowa-o-auguscie-ranischu/

16.12.2022 r. w klasztorze o.o. Dominikanów w Gdańsku odbyła się konferencja poświęcona gdańskiemu malarzowi Augustowi Ranischowi, w której udział wziął dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK, wygłaszając wykład pt. "August Ranisch - malarz i jego dzieła".

Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać czterech bardzo ciekawych wykładów poświęconych malarzowi oraz jego twórczości. Prelegenci wygłosili zagadnienia z punktu widzenia prezentowanych przez siebie dyscyplin zawodowych, czyli historii sztuki oraz konserwacji malarstwa. Obecnym na spotkaniu przybliżono stan zachowania wraz z wstępną analizą stylistyczną obrazu „Chrzest w Jordanie”, a także szczegóły przeprowadzonej konserwacji obrazu „Kazanie św. Jana”. W odniesieniu do drugiego z wymienionych obrazów słuchacze mogli dowiedzieć się także interesujących danych dotyczących pochodzenia wybranych rodzajów ubrań, jak na przykład turbanów czy beretów. Ustalenia dr. hab. Jacka Tylickiego, prof. UMK przyczyniły się do weryfikacji autorstwa dwóch obrazów. W świetle przedstawionych danych pewne autorstwo Augusta Ranischa możemy przypisać obecnie tylko obrazowi „Chrzest w Jordanie” znajdującemu się w ołtarzu bocznym w nawie północnej. https://gdansk.dominikanie.pl/2022/12/konferencja-naukowa-o-auguscie-ranischu/

pozostałe wiadomości