Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

PROF. IRENA KOSSOWSKA NA KONFERENCJI W ATENACH

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska wzięła udział w konferencji 10th Annual International Conference on Humanities & Arts in a Global World, zorganizowanej przez Athens Institute for Education and Research (www.atiner.gr) w Atenach w terminie 3-6 stycznia 2023 r.

ATINER został ukonstytuowany w 1995 r. jako multidyscyplinarna instytucja, której misją jest tworzenie forum dla spotkań, wymiany idei i wyników badań, informacji o planowanych projektach i prowadzenia dyskusji o przyszłym rozwoju nauki, odbywających się w ramach wspólnoty akademickiej o globalnym zasięgu. Organizując międzynarodowe konferencje, ATINER kontynuuje tradycję antycznego sympozjonu. Publikuje ponadto pokonferencyjne tomy, monografie i e-czasopisma.  Prof. I. Kossowska wygłosiła podczas styczniowej debaty referat pt. „The Syndrome of an Emigrant: Memory, Trauma, Longing, and Loss in the Art of Józef Czapski”.

 

 

 

 

 

 

   Józef Czapski

pozostałe wiadomości