Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

POLSKI PAWILON NA NORDART 2022 POD KURATELĄ PROF. J.W. SIENKIEWICZA

Zdjęcie ilustracyjne
Pierwszy od prawej - prof. J.W. Sienkiewicz

Organizatorzy i gospodarze największej w Europie prezentacji światowej sztuki współczesnej NordArt (Büdelsdorf/Niemcy), od ponad dwudziestu lat oprócz wystawy ogólnej, dedykują sztuce poszczególnych krajów pawilon narodowy. Po prezentacjach dorobku współczesnych artystów plastyków w pawilonach Chin, Mongolii, Czech, a w 2021 roku w pawilonie Ukrainy, w 2022 roku NordArt dedykuje narodowy pawilon sztuce polskiej.
Na kuratora Pawilonu Polskiego NordArt 2022 został powołany prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, kierownik Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

Ideą jest zaprezentowanie po raz pierwszy w dziejach powojennej sztuki polskiej - dorobku najwybitniejszych twórców w zakresie plastyki, tworzących zarówno w powojennej Polsce, jak i dzieł artystów tworzących na emigracji, których prace przez pół wieku świadomie wyparte były z dziejów polskiej kultury przez władze PRL-u. W Pawilonie Polskim pod hasłem OHNE GRENZEN zostanie pokazany reprezentatywny obraz współczesnej  sztuki polskiej powstałej w Polsce i poza Polską – od połowy XX wieku po trzecie dziesięciolecie XXI wieku. Wystawione zostaną dzieła najwybitniejszych artystów polskich o światowej renomie - tak starszego, jak i najmłodszego pokolenia. Z prezentacją będzie można zapoznać się od 4 czerwca do 10 października 2022 roku.

pozostałe wiadomości