Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

LANCKOROŃSKIE STYPENDIA DLA BADACZY Z WYDZIAŁU

Zdjęcie ilustracyjne
Źródło zdjęcia: http://fundacjalanckoronskich.org/

Miło nam poinformować, że czworo badaczy związanych z  Wydziałem Sztuk Pięknych otrzymało prestiżowe Stypendia Fundacji Lanckorońskich oraz Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na realizację zagranicznego projektu badawczego w 2024 roku.

Wśród 30 nagrodzonych Stypendiami Fundacji Lanckorońskich z całej Polski znaleźli się:
1. dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK z Katedry Architektury Wnętrz i Rzeźby - na pobyt w Rzymie;
2. dr Witold Miedziak z Katedry Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa - na pobyt w Rzymie;
3. mgr Wiktor Binnebesel - doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych Academia Artium Humaniorum - na pobyt w Wiedniu.
Jedno z 32 Stypendiów Fundacji z Brzezia Lanckorońskich otrzymała prof. dr hab. Irena Kossowska z Katedry Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji.
 

Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich przyznaje Polska Akademia Umiejętności na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy. O stypendia mogą się ubiegać archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989. Stypendia corocznie rozdziela Komisja przy PAU, w skład której wchodzą dwaj członkowie PAU, sekretarz z ramienia PAU i przedstawiciele pięciu uniwersytetów (UJ, UW, UWr, UAM, UMK).

http://fundacjalanckoronskich.org/

pozostałe wiadomości