Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

WYKŁAD KATARZYNY KULPIŃSKIEJ O POLSKICH PLAKACISTKACH

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcia pochodzą z artykułu “Herstoria plakatu PRL-u” umieszczonego na Portalu Informacyjnym UMK: https://portal.umk.pl/pl/article/herstoria-plakatu-prl-u fot. Andrzej Romański

20 czerwca 2023 r. o godz. 18.00 w Galerii Sztuka "Wozownia" dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK wygłosi wykład pt. "Plejada artystek polskiego plakatu lat 1950-1970". Zapraszamy! Wstęp wolny.

Wykład będzie poświęcony siedmiu artystkom, absolwentkom warszawskiej ASP, tworzącym plakaty w czasach PRL-u. Punktem wyjścia nie będą jednak ich biografie, lecz tworzone przez nie plakaty filmowe analizowane pod kątem koncepcji, rozwiązań projektowych i zróżnicowanych (w zależności od fabuły i gatunku filmu) środków wyrazu. Charakterystyce wybranych prac w odniesieniu do specyfiki plakatu filmowego i w kontekście zjawiska „polskiej szkoły plakatu” będzie towarzyszyć refleksja na temat społecznych uwarunkowań twórczości artystek uprawiających plakat, ale też ich nieobecności w dyskursie historyczno-artystycznym.
Badaczka przygląda się przyczynom i mechanizmom wykluczenia polskich plakacistek z historii tej dyscypliny oraz podejmuje refleksję dotyczącej ich podmiotowości jako artystek. Zastanawia się, dlaczego ich dorobek jest tak słabo reprezentowany w licznych opracowaniach poświęconych polskiemu plakatowi w XX w.
 
Katarzyna Kulpińska, dr hab., prof. UMK, historyczka sztuki pracująca w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej. Prowadzi badania nad sztuką nowoczesną i współczesną ze szczególnym uwzględnieniem grafiki artystycznej, plakatu i ilustracji. Autorka książek: „Szata graficzna młodopolskich czasopism literacko-artystycznych” (Warszawa 2005); „Matryce, odbitki – ślady kobiet. Polskie graficzki i ich twórczość w dwudziestoleciu międzywojennym” (Toruń 2017); kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz ponad 40 biogramów w „Allgemeines Künstlerlexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker”, Berlin - Boston: De Gruyter. Prowadzi także badania nad twórczością polskich artystek i artystów tworzących we Francji i Włoszech. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA oraz Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata (prezeska Oddziału Toruńskiego).

pozostałe wiadomości