Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

ESEJ FRANCISZKA SKIBIŃSKIEGO NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ ROUTLEDGE

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Franciszek Skibiński

Po kilkuletnich przygotowaniach uruchomiono nową platformę edukacyjną Routledge Resources Online - The Renaissance World. Została ona opracowana przez wydawnictwa Routledge i Taylor&Francis Group, jedne z najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych na świecie.

Jeden z esejów zamieszczonych na platformie, pt. Tomb Sculpture in the Baltic, opracował dr Franciszek Skibiński z Katedry Muzealnictwa i Zabytkoznawstwa. Zapraszamy do zapoznania się z jego abstraktem TU.

Platforma zawiera specjalnie zamówione, recenzowane eseje obejmujące kluczowe obszary tematyczne, w tym sztukę i architekturę, gospodarkę i handel, środowisko, literaturę i dramat, politykę i zarządzanie, religię i społeczeństwo. Prowadzony przez redaktor naczelną Kristen Poole i wiodący na świecie zespół naukowców, zasób ten zapewnia prawdziwie globalną perspektywę, którą można łatwo włączyć w nauczanie. RRO - The Renaissance World oferuje intuicyjne funkcje wyszukiwania i szczegółowe metadane, pozwalając badaczom, nauczycielom i studentom badać i zrozumieć różnorodne aspekty świata renesansu.

https://www.taylorfrancis.com/rrorw/?context=rrorw

 

pozostałe wiadomości